Borusan Eşittir

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiği inancıyla...

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiği inancıyla Kasım 2015’ten bu yana Borusan Eşittir Platformu olarak Borusan Holding bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda insan kaynakları politikalarından iletişime kadar geniş bir yelpazede 2030 grup hedefleri doğrultusunda somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz.

Eşitliğe Adanmış
10 Yılı Aşkın Yolculuk

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles – WEPs) Türkiye’den ilk imza atan kuruluşlar arasında yer almanın yanında 2015 yılında Türkiye’den WEPs Liderlik Grubu’na seçilen ilk şirket olma unvanını da taşıyoruz.

Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en temel sosyal sorunlarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda projeler geliştirerek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Kitabımızı incelemek için tıklayınız

Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu

Borusan olarak, KONDA Araştırma ile yürüttüğümüz Borusan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algı Değişim Raporu’nu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayımladık. Rapor, toplumsal cinsiyet eşitliği odağındaki başlıklarda 10 yıllık değişimi gözler önüne seriyor.

Cinsiyet Gözlüğü Programı

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizlikler konusunda kendimize, çalışma ortamımıza ve tüm topluma ayna tutma amacıyla 2020 yılında Cinsiyet Gözlüğü programını başlattık. Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için aksiyon ve sorumluluk almamız gerektiğini düşünerek Cinsiyet Gözlüğü programı kapsamında, 8 ana sorumluluk maddesi içeren “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Taahhütnamesi”ni hazırladık. Söz konusu ana maddeler ise şöyledir:

  • İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği
  • Eğitim ve gelişim süreçlerinde eşit yaklaşım
  • Kariyer yönetiminde fırsat eşitliği
  • Ücret yönetiminde eşit yaklaşım
  • Performans yönetiminde eşit yaklaşım
  • Çalışma koşullarında eşit yaklaşım,
  • Sürdürülebilirlik eşitlik yaklaşımı
  • İş ortaklarımızın ve paydaşlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi

Borusan olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ana sorumluluk odaklarından biri haline getiren ve kurum içinde bu konuyu güçlendiren politikaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Borusan Eşittir Platformu kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, hane içi şiddet, psikolojik destek ve güvenlik önlemleri gibi konuları ele alan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi’ni hazırladık.

Borusan Grubu Ebeveyn Rehberi

Borusan Eşittir Platformu çatısı altında özenle sürdürdüğümüz toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı faaliyetlerimizde, çalışan anne-babaların da özel bir yeri bulunuyor. Özellikle bebek ve çocuk bakımında anne-baba rolünün çok önemli olduğuna ve her iki ebeveynin de eşit sorumluluk taşıdığına inanıyoruz. Bu kapsamda yeni anne-baba olacaklara ve çalışan anne-babalara kılavuz olması için Borusan Grubu Ebeveyn Rehberi’ni hazırladık. Rehberde çalışma sürelerinden izinlere, yan haklardan doğum yardımlarına, psikolojik destekten uygun çalışma ortamlarına kadar birçok konuya yer verdik.

Cinsiyetçiliğin Adını Koy

2017 yılında iş yaşamında ayrımcı dil ve davranışlara dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiğimiz “Sevgi Dilde Başlar” hareketinin devamı olarak 2018 yılında hazırladığımız “Cinsiyetçiliğin Adını Koy” kampanyasını, 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü’nde yayımladığımız video ile hayata geçirdik.

8 Mart - #AdınıKoy Haydi Kızlar Kodlamaya

Sevgi Dilde Başlar

Borusan olarak günlük iş hayatında sıklıkla karşılaşılan özellikle cinsiyete yönelik ayrımcı ifade ve davranışların yarattığı problemleri de göz ardı etmiyoruz. Bu doğrultuda Borusan Eşittir ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi iş birliği ile İş Yaşamında Ayrımcılık İçeren Söz ve Davranışlardan Kaçınma Rehberi’ni hazırladık. Cinsiyet, yaş ve kuşak farklarını küçümseyen ifadelerin ayrımcı olmayan karşılıklarına yer verdiğimiz bu rehberin yanında, “Sevgi Dilde Başlar” adlı bir de video yayımladık.

Haydi Kızlar Kodlamaya

Borusan olarak toplumsal fırsat eşitliğinin yanında kadının ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun güçlenmesi için öncü çalışmalara da imza atıyoruz. Bu doğrultuda fabrika çalışanlarının kız çocuklarına kodlama eğitimleri vermek amacıyla 2016 yılında “Haydi Kızlar Kodlamaya” adlı projeyi hayata geçirdik.
Proje kapsamında Bursa-Gemlik ve İstanbul-Halkalı’daki Borusan Grup şirketlerinin fabrika çalışanlarının 7-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına 8 hafta süren eğitimler verdik. 200 kız çocuğuna ulaşılan eğitimler için İngiltere’de göçmen kız çocuklarının ve kadınların hayatın aktif bir parçası olabilmeleri için uzun zamandır kodlama eğitimleri veren KızCode platformu ile iş birliği yaptık.
Program ile kız çocuklarını bilişim teknolojileriyle yakınlaştırarak geleceğe hazırlamayı hedefledik. Eğitimlerde öğrencilerimiz; elektroniğin temel prensiplerinden Scratch ile oyun, animasyon veya hikaye programlama ve 3D modellemeye kadar pek çok konuda ufuk açacak dersler gördü.

Videoyu izlemek için Haydi Kızlar Kodlamaya

Annemin İşi Benim Geleceğim

Borusan olarak 2012 yılında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile sanayide kadın istihdamının arttırılmasını ve kadının güçlenmesini desteklemek üzere “Annemin İşi Benim Geleceğim” projesini hayata geçirdik.
Bugüne kadar Adıyaman, Afyonkarahisar, Malatya ve Balıkesir’deki organize sanayi bölgelerinde Borusan Neşe Fabrikaları’nı hizmete açtık. Böylece 0-6 yaş grubundaki çocuklarının bakımı nedeniyle çalışma imkânı bulamayan kadınların hayatını kolaylaştırmayı ve bu çerçevede ülkemizin ekonomisinde nitelikli kadın iş gücünü artırmayı hedefliyoruz.
Annemin İşi Benim Geleceğim projesi ile 2014 yılında TİSK tarafından düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Kapsayıcılık”, 2015 yılında ise Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ödül kazandık.

Borusan Neşe Fabrikası videosunu izlemek için tıklayınız