Kullanım Koşulları

1. Giriş

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, erişim sağladığınız www.borusan.com internet sitesinin (“Site”) kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1.2. Site’ye erişilmesi ve Site’nin kullanımı ile Kullanıcıların Site üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarına tabidir.

1.3. Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Site’yi kullanmak ve Kullanım Koşulları’nı kabul için gerekli tüm yasal izin ve gereklilikleri taşıdığınızı, Site’yi yetkilisi olduğunuz bir şirket adına kullanacaksanız, söz konusu şirketi temsil etmek ve şirket adına işlem yapabilmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunuzu beyan edersiniz.

1.4. Borusan Holding A.Ş.’nin (“Borusan” veya “Şirket”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Site’deki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lüften “Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

1.5. Şirket, herhangi bir zamanda, Site’nin, özelliklerinin veya işlevlerinin herhangi bir kısmını değiştirebilir, yükseltebilir veya yeni bir sürüm yayınlayabilir. Aksi açıkça ve ayrı olarak Şirket tarafından belirtilmedikçe, Site’nin herhangi bir yeni sürümü bu Kullanım Koşullarına tabi olacaktır.

1.6. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Site’yi kullanmayınız. Site’yi kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz.

1.7. Şirket Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda Site’yi kullanımızı sonlandırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

2. Genel Şartlar

2.1. Site’yi kullanan Kullanıcıların cihazlarından ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Site’yi kullanamama gibi durumlardan Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

2.2. Şirket veya bağlı kuruluşları, iştirakleri, direktörleri, temsilcileri, çalışanları veya diğer temsilcileri bu Site’nin kullanılması veya kullanılamaması veya bu Site’nin içeriğine güvenilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kâr veya gelir kaybı, veri kaybı ve/veya iş kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden, cezai ve/veya örnek hasardan, Şirket'e söz konusu hasar olasılığı önceden bildirilmiş olsa bile, hiçbir şekilde sorumlu değildir.

2.3. Şirket, dilediğinde ve herhangi bir sebep göstermeksizin Site’deki içerikleri kaldırma ve değiştirme hakkını saklı tutar.

2.4. Şirket, işbu Kullanım Koşullarında belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara aykırılık oluşturan durumlarda (Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi gibi) girişimlerde bulunan gerçek/tüzel kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla Site kullanımını engelleyebilir.

2.5. Site’nin ya da Site’de yer alan içeriklerin yasadışı amaç veya amaçlarla kullanılması, herhangi bir bölümüne robot veya warm gibi otomatik bir mekanizma kullanarak erişilmesi ya da ticari/ticari olmayan amaçlarla kopyalanması ve izlenmesi yasaktır.

2.6. Bu Site, üçüncü taraf uygulamalarına/web sitelerine bağlantılar içerebilir, ancak Şirket bu uygulamaların/web sitelerinin hiçbir içeriğinden sorumlu değildir. Söz konusu uygulamaları/web sitelerini kullanırken geçerli kullanım kurallarını incelemeniz ve onaylamanız gerekebilir. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına/web sitesine verilen bir bağlantı, Şirket'in uygulamayı/siteyi ya da uygulamada/sitede adı geçen ürün veya hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

3. Kullanım Koşulları

3.1. Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde, Kullanım Koşulları ile Site’de zaman zaman yayımlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlar ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcılar, Site içeriğinde yer alan içeriği, yalnızca kişisel kullanım amaçlı olarak görüntüleyebilir ve bu içerikle ilgili bilgi edinmek üzere ve burada yayınlanan Kullanım Koşulları’na uygun şekilde kullanabilirler. Bunun dışında yapılan erişim ve kullanımlar hukuka aykırı olup; Şirket’in ve diğer içerik sahiplerinin yasal hakları saklıdır.

3.3. Kullanıcılar, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu ve Şirket veya diğer içerik sahibi üçüncü kişilere sorumluluk yöneltilemeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

3.4. Kullanım Koşullarında kabul etmediğiniz herhangi bir madde varsa veya Kullanım Koşullarını onaylamaya veya kabul etmeye yetkili değilseniz, Site’yi kullanamazsınız. Ayrıca yasal olarak reşit olduğunuzu, yasal mevzuat çerçevesinde bağlayıcı anlaşmalar yapabilecek durumda olduğunuzu ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen her türlü koşul, zorunluluk, teyit, vekâlet ve garantinin sorumluluğu altına girmeye, bu Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirilmeye, bu koşullara uymaya yetkin olduğunuzu da beyan edersiniz.

3.5. ŞİRKET, BU KULLANIM KOŞULLARI İLE BAĞLANTILI OLARAK, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİ VE KOŞULLARI DAHİL, AÇIK, ZIMNİ, YASAL YA DA BAŞKA ŞEKİLDE HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAMAKTADIR. ŞİRKET, SİTENİN HATASIZ YA DA KESİNTİSİZ OLACAĞINA (SİBER SALDIRILAR VEYA KÖTÜ AMAÇLI KOD VEYA YAZILIMDAKİ KESİNTİLER DAHİL) YA DA HER TÜR YAZILIMLA UYUMLU OLACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ. ŞİRKET, SİTEYE ERİŞİMİNİZ VEYA KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR İÇİN SORUMLULUĞU REDDEDER. SİTEYE ERİŞİMİNİZİN VE KULLANMANIN KENDİ RİSKİNİZDE OLDUĞUNU VE BİLGİ SİSTEMLERİNİZDE VEYA VARLIKLARINIZDA GERÇEKLEŞEN HERHANGİ BİR ZARARDAN VEYA BU TÜR ERİŞİM YA DA KULLANIMDAN SONUCU OLUŞAN VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.

3.6. Site’ye erişim ve kullanım kapsamında aşağıda işlemlerin gerçekleştirilmesi yasaktır:

 • Site’yi hileli veya başka şekilde haksız veya yasadışı herhangi bir amaç için kullanmak.
 • Site’yi kullanma yetkisini ortadan herhangi bir sebebe rağmen Site’yi kullanıma devam etmek.
 • Site’ye yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.
 • Site için güvenlik açığı veya benzer testler gerçekleştirmek.
 • Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak veya toplamaya çalışmak.
 • Site’nin herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek de dahil olmak üzere, Site’nin veya Site’yi kullanılabilir kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale veya kesintiye uğratmak veya bu tür sunucuların/ağların herhangi bir gereksinimini, prosedürünü veya politikasını ihlal etmek.
 • Başka bir kişinin Site’yi kullanmasını kısıtlamak veya engellemek.
 • Site’nin herhangi bir bölümünü (veya herhangi bir kullanımını), Şirket’in yetkisi olmaksızın çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, türev çalışmalar oluşturmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka şekilde kullanmak.
 • Site’nin herhangi bir bölümünü ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalarına ayırmak.
 • Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarına aykırı davranışlarda bulunmak.
 • Site ile aynı veya benzer amaca hizmet eden veya başka bir şekilde rekabet eden bir ürün veya hizmet geliştirmek için Site’yi/Site’nin içeriklerini kullanmak.

3.7. Site’yi kullanım için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin temin edilmesi, bakımı ve ödemesinden Kullanıcılar sorumludur.

4. Fikri Haklar

4.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi Şirket’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu Site’nin indirilmesi veya kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

4.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesi/uygulama/mecrada izinsiz olarak veya burada belirtilen kurallara aykırı olarak kullanılamaz.

4.3. Site’nin tasarımının, kaynak kodlarının, arayüzünün, içeriğinin, veritabanının aynen, değiştirilerek veya farklılaştırılarak kısmen veya tamamen kullanılması yasaktır.

5. Kişisel Verilerin Korunması

Site aracılığıyla taleplerin alınması, yerine getirilmesi gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme için lütfen sitede yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı inceleyiniz.

6. Sair Düzenlemeler

6.1. Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

6.2. İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcıların Şirket nezdindeki e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır.

Borusan Boru