Borusan Sürdürülebilir
Fayda Programı

Sosyal faydayı merkeze alan ve toplumsal dönüşümlere aracılık eden projeleri, kapasitelerini geliştirmek üzere destekliyoruz

Borusan Holding olarak hayata geçirdiğimiz Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı ile sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleriyle paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları etkileme ve harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekliyoruz.

Impact Hub İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında seçilen projelere kapasite geliştirme, hibe ve mentorluk desteği sunuyor, çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz.

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı
1. Dönem

Programımızın birinci döneminde 25 şehirden 121 başvuru aldık. Bu başvuruların 55’i iklim kriziyle mücadele, 41’i eşitsizlikleri azaltma, 25’i ise iklim kriziyle mücadele ve eşitsizlikleri azaltma odaklıydı. Jürimiz tarafından seçilen 3 projeyi ise Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında destekledik.

  • 1 Ayşe Damla İşeri Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu projesi Türkiye’de sağır ve işitme engelli kadınlarınların toplumsal cinsiyet eşitliği temelli hakları ile ilgili farkındalığını arttırmayı amaçlıyor.
  • 1 Nesra Gürbüz ve Gülşah Özdemir Koryürek Zaman Yolcusu Kreta Çocuk hakları odağında bir uzaylı gözünden iklim krizinin hikâyesi.
  • 1 Prof. Dr. Mustafa Sarı Pinaların Çığlığı Marmara Denizi'ndeki müsilajın ve iklim değişikliği sebebiyle yaşanan ekosistem tahribatının etkilediği Pina popülasyonlarını, bilimsel verilerle, farkındalık çalışmalarıyla ve restorasyon stratejileriyle korumayı amaçlıyor.
1. Dönem Belgeselimiz

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı
2. Dönem

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nın ikinci döneminde ise 38 şehirden 142 başvuru aldık. Aldığımız başvuruların 61’inde nitelikli eğitim, 77’sinde istihdam, 80’inde geçim kaynakları, 68’inde eşitsizliklerin azaltılması ve 64’ünde çevre & ekoloji konuları odak alanları arasındaydı. İkinci dönemde desteklemek amacıyla 4 farklı proje seçtik. 

  • 1 Uğur Mursaloğlu & Çiğdem Bozoğulları Çiftçiden Eve Dijital alışveriş platformu ile deprem bölgesindeki üreticilerin ürünlerini, tüketici ile buluşturarak kırsal kalkınmaya destek olmayı amaçlıyor.
  • 1 Serim Yarar & Seben Dayı Erişilebilir Her Şey Deprem bölgesindeki karar alıcıları, erişilebilir kentler tasarlamaya yönelik kamuoyu oluşturacak harekete geçirecek bir iletişim kampanyası yürütmeye odaklanıyor.
  • 1 Ayşe Kaşıkırık Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Deprem bölgesindeki kadınlara kapasite geliştirme ve liderlik desteği sunarak kadınlarla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı afet politikaları oluşturmayı ve kadınları güçlendirmeyi hedefliyor.
  • 1 Kevser Özcan Sağlık Hakkı Derneği Deprem bölgesindeki kadınların, üreme sağlığı problemlerinin çözümüne ilişkin sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak üzere bir elçi mekanizması inşa etmeyi amaçlıyor.
Detaylı bilgi için surdurulebilirfayda.com