Borusan’da
Sürdürülebilirliğin
Yönetimi

Borusan'da en üst seviyede sahiplenilen sürdürülebilirliği, iş modelimizi, kurum kültürümüzü ve gelecekteki varlığımızı şekillendiren ana stratejik unsur olarak entegre bir bakış açısıyla yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik performansımızı en üst seviyede tutabilmek için sürdürülebilirlik stratejimizle uyumlu, her kademeden Borusanlının aktif olarak süreçte yer alıp söz sahibi olabildiği en üst düzeyde sahiplenilen yönetişim yapımızı kurguladık. Borusan’da Sürdürülebilirlik faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından gözetilir. Grup CEO tüm sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik eder ve sürdürülebilirlik performansını, kurumsal yönetim stratejisinin temel bir parçası olarak görür. Bu doğrultuda şirket faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini yönetmek ve sürdürülebilirlik konusundaki belirlenen strateji ve politikaları uygulamak için İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı liderliğinde çalışır.

Borusan Holding Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli'nin dört temel bileşeni vardır:

Grup Sürdürülebilirlik Kurulu

Süreç içerisindeki gelişmeleri değerlendirmek, sonuçlara etkin biçimde ulaşabilmek için değerlendirmeler yapmak ve kararlar almak, grup açısından kritik konularda dış uzman görüşü almak gibi amaçlar etrafında toplanan Grup Sürdürülebilirlik Kurulumuz, Holding ve Grup şirketlerini kapsar. 

Kurul, Holding ve şirketlerin sürdürülebilirlik liderleri ve çalışma gruplarının liderlerinden oluşur. Bütüncül bir bakış açısıyla gelişmeleri takip eder, gerekli kararları alır. Özellikle sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolundaki ilerlemeyi takip eder, trendler ve regülasyonlardaki olası gelişmeler hakkında yol göstericilik yapar ve Borusan Grup genelinde sürdürülebilirliğin gelişimini sağlar.

Holding Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

Holding Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz; Yönetim Kurulu, Strateji ve İş Geliştirme, Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler ile İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim birimlerinin temsilcilerinden oluşur, ayda bir kez toplanarak gündemdeki maddeleri değerlendirir. 

Grup, Holding tarafından belirlenen üst göstergeler (Makro KPI'lar) ve şirketlerin iletmiş olduğu gelişim raporları doğrultusunda gelişmeleri takip eder, yönlendirmelerde bulunur. Hissedarlara yıllık bazda konsolide gelişim raporunu iletir. Holding sorumluluğundaki inisiyatiflerin yönetimi, farkındalık, iletişim ve organizasyonun sürdürülebilirliğe dair gelişiminden sorumludur.

Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları

Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları her şirketin kendi sürdürülebilirlik gündemini takip eder, stratejileri içerisinde yer alan yıllık hedefler ve eylemler bağlamında performansı değerlendirerek başarıya ulaşmasını hedefler.

Çalışma Grupları; Genel Müdür veya İcra Kurulu seviyesindeki sürdürülebilirlik sponsoru, şirket sürdürülebilirlik lideri ve çalışma grupları temsilcilerinden oluşur. Gruplar, şirket bazındaki ilerlemeleri, gerektiği durumlarda Holding Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ile paylaşır. Her iki ayda bir toplanması beklenen çalışma grupları; sürdürülebilirlik hedeflerinin hayata geçmesi, takibi ve uyumundan sorumludur. 

Her şirket kendi yönetim kuruluna rapor verir ve süreci kendi stratejik plan döngüsü içerisinde yönetir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefleri ve inisiyatifler şirket karnelerine entegre edilir ve bu doğrultuda ilerlemeler, şirket sürdürülebilirlik sorumluları tarafından ölçülerek raporlanır.

Çalışma Grupları

AB Yeşil Mutabakatı ve Karbonsuzlaşma, Sürdürülebilir Finansman, Döngüsel Ekonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnovasyon, Yetenek ve Borusan Eşittir Platformundan oluşan alt çalışma grupları ve komiteler, kendi gündemlerindeki sürdürülebilirlik konuları hakkında şirket çalışma gruplarını ve Holding Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nu destekleyerek ortak konulara dair öğrenme, deneyim paylaşma ve şirketler arası ortak proje geliştirme ortamını oluşturur.

AB Yeşil Mutabakatı ve Karbonsuzlaşma, Döngüsel Ekonomi stratejimizin “İklim” alanında, İSG, Yetenek ve Borusan Eşittir çalışma grupları “insan” alanında, sürdürülebilir finansman çalışma grubu “insan” ve “iklim” alanında ve Ar-Ge ve İnovasyon çalışma grupları “inovasyon” alanında konuları kapsamaktadır. 

Tüm bu yapılar en üst noktada, çeyreklik bazda toplanan Borusan Grup Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’na raporlama yapar ve bu toplantıların gündemlerini belirler.

Borusan Sürdürülebilirlik
Yönetişim Yapısı