Okyanus Gönüllü
Borusanlılar
Platformu

Eğitimden kültür ve sanata, iklim krizinden eşitsizliklerin azaltılmasına kadar pek çok farklı alanda gönüllülük projeleri yürütüyoruz.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu’nu, çalışma arkadaşlarımızın bilgi ve becerilerini gönüllülük yaklaşımıyla değerlendirmeleri ve fayda projeleriyle topluma katkı sağlamaları amacıyla 2008 yılında kurduk.

Gönüllülük platformu; gönüllülerin tüm iletişimlerini sağlayabildikleri, insan, iklim, inovasyon odaklı gönüllülük ve proje başvurularını yapabildikleri, takip edilebilir bir platformdur. Gerçekleşen tüm projelerde yerel halk, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile birlikte çalışmak önceliklidir. Eğitimden kültür ve sanata, iklim krizinden eşitsizliklerin azaltılmasına kadar pek çok farklı alanda gönüllülük projeleri yürütüyor, Borusan’ın gücüyle toplumsal çözümlerin bir parçası olmayı hedefliyoruz.

Dünyaya fayda sağlamak için çıktığımız bu yolda “Gönülden bir iyiliğe ben varım!” diyen gönüllüleri aramıza bekliyoruz.

Borusan Gönüllülük El Kitap Görüntüle