Geleceğe İlham Ödülleri

Sürdürülebilirliği ivmelendiren projelerimizi "Geleceğe İlham Ödülleri" programımızla destekliyoruz.

2022 yılında Borusanlıların kurum içi projelerine yönelik tanıma ve ödüllendirme sürecimiz olan “Geleceğe İlham Ödülleri” programımızı hayata geçirdik. Sürdürülebilirlik alanındaki proje ve iş geliştirme süreçlerinin desteklenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla sürdürülebilirlik stratejimizin iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında Borusan Grubunda planlanan ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda hayata geçen projelere yönelik başvuru çağrısını açtık.

İklim kategorisinde karbonsuzlaşma, enerji yönetimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında; insan kategorisinde yetenek yönetimi, kapsayıcılık ve çeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında; inovasyon kategorisinde ise belirlediğimiz kriterler çerçevesinde projelerimizi değerlendirdik. Programın ilk yılında biyoçeşitlilik projelerimiz için iklim kategorisi altında “Özel Jüri Ödülü” kategorisi oluşturduk.

Her bir projeyi, ilk etapta grup içerisindeki sürdürülebilirlik liderlerimizden oluşan seçici kurul tarafından tematik ve ortak kriterler özelinde detaylı olarak değerlendirdik. İlk değerlendirmeden geçen projeleri çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilen "Borusanlılar Oylaması"na ve üçüncü taraf değerlendiricileri de içeren "Jüri Değerlendirmesi"ne sunduk. 9 kategoride ödül almaya hak kazanan projeleri Borusan Günü'nde duyurduk ve proje sahiplerine ödüllerini takdim ettik.

Detaylı Bilgi için, www.borusan.com/gelecegeilhamodulleri