Borusan Holding olarak sürdürülebilirliği ileriye taşımak ve ötesine geçmek için bu yolda fark ve etki yaratacak projeleri ödüllendiriyoruz.

Böylece yakın zamanda ortaya çıkardığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımız «i3»ün somut çıktılar üretmesine katkı vereceğiz. Tasarladığımız Geleceğe İlham Ödül Programı ile şirketlerimizin sürdürülebilirlik bakış açısıyla proje ve iş geliştirme süreçlerini desteklemeyi ve çalışanlarımızın bu konudaki farkındalık ve yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

GELECEĞE
İLHAM VEREN
PROJELERİ
ÖDÜLLENDİRİYORUZ!

Sürdürülebilirlik Manifestomuz

İlham vermek için, önce bugünden aldığın ilhamla bir hayal kurman gerekir.

Dünden daha yüksek bir bilinçle, yepyeni bir vizyonla üretmen; tüm kaynaklarını kullanarak hayalini gerçeğe dönüştürmen gerekir. İlham kaynağı olmak için, gelecekten aldığın ilhamla gerçek bir fayda yaratman gerekir. Borusan olarak, kurulduğumuz günden beri fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Hepimiz için daha iyi bir yaşam, sürdürülebilir bir gelecek kurmak için çalışıyoruz.

Yeni çağ bilinciyle yeniyi düşlüyor, tasarlıyor, üretiyor, gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüm kaynaklarımızı, hepimize ilham kaynağı olsun diye seferber ediyoruz.

Hayallerin, onları üretenlerin elinde gerçeğe dönüştüğünü biliyoruz. Bunun için yaratıcılığımızı üretim gücümüzle birleştiriyoruz. Doğanın döngüsünden, insan kaynağımızdan, yenilikçi fikirlerden ilham alıyoruz. Üretim gücümüzle, çalışanlarımızla, iş modellerimizle; paydaşlarımızla ve iş birliklerimizle sürdürülebilir geleceğe ilham veriyoruz.

Yeni çağ bilinciyle yeniyi düşlüyor, tasarlıyor, üretiyor, gerçeğe dönüştürüyoruz.

Tüm kaynaklarımızı, hepimize ilham kaynağı olsun diye seferber ediyoruz.

Hayallerin, onları üretenlerin elinde gerçeğe dönüştüğünü biliyoruz. Bunun için yaratıcılığımızı üretim gücümüzle birleştiriyoruz. Doğanın döngüsünden, insan kaynağımızdan, yenilikçi fikirlerden ilham alıyoruz. Üretim gücümüzle, çalışanlarımızla, iş modellerimizle; paydaşlarımızla ve iş birliklerimizle sürdürülebilir geleceğe ilham veriyoruz.

Sağlıklı bir iklim için
düşlüyor, tasarlıyor, üretiyoruz.

Yenilikçi fikirlerimizi, üretim becerimizi, yetkinliklerimizi ve yaratıcılığımızı iklim krizinin aşılması için kullanıyoruz. Amacımız, işleyişi bozulmuş olan iklimin onarılmasına yardımcı olmak. Tüm kaynaklarımızla, hem kendi operasyonlarımızda hem de tüm değer zincirimizde iklim için sağlıklı sistemler kurmayı düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe dönüştürüyoruz.

İnsan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişim için
düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe dönüştürüyoruz.

Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla parlak bir gelecek yaratmak için birlikte çalışıyoruz. İçinde yer aldığımız topluma faydalı olmak için yenilikçi ilişki modelleri tasarlıyoruz. Amacımız herkes için yenileyici ve sürdürülebilir bir geleceğe ilham vermek. İnsan kaynağımızla, parlak bir geleceği düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe dönüştürüyoruz.

Yeni bir çağ için
düşlüyor, tasarlıyor, üretiyoruz.

Yenilikçi fikirlerden ilham alıyoruz, yepyeni bir geleceğe ilham veriyoruz. Önceliğimiz geleceğe uygun, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modellerini hayata geçirmek. Kurumsal kaynaklarımız ve inovasyon kapasitemizle yenilikçi bir geleceği düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe dönüştürüyoruz.

Borusan olarak, kuruluşumuzdan beri aldığımız ilhamla sürdürülebilir bir geleceğin ilham kaynağı olmak için çalışıyoruz. Yeni bir çağ, yeni bir dünya, yeni hayaller ve yenilikçi fikirler için, geleceğe ilham verenlerle Borusan’da buluşuyoruz.


2030
Sürdürülebilirlik
Hedeflerimiz

KARBONSUZLAŞMA
 • Karbon nötr olmak
 • CBAM uyumlu emisyon ölçüm, takip ve raporlama mekanizması kurulması
 • Yatırım gerektiren emisyon azaltım projeleri geliştirilmesi
 • DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI
 • Sürdürülebilir satın alma kriterlerine uygun tedarik yönetimi
 • Su tüketiminde %50 azalma, Geri kazanımında %50 artış
 • Atıkların %50 azaltılması, Dönüşüme %100 katılması
 • Tek kullanımlık plastik ve kağıt ürünlerini sıfırlamak
 • SÜRDÜRÜLEBİLİR YETENEK YÖNETİMİ
 • En çok tercih edilen ilk 10 işveren arasında yer alma
 • Her 10 Alpha’dan 9’unu, her 100 Future Leader’dan 95’ini elde tutma
 • Sürdürülebilir Bağlılık Skoru
 • EŞİTLİK VE ÇEŞİTLİLİK
 • Saha ve fabrika kadın çalışan oranında %10’a ulaşma
 • Kadın lider ve ofis çalışan oranında %40’a ulaşma
 • GÜVENLİ, SAĞLIKLI ve MUTLU İŞ YERİ
 • Sıfır ölümlü kaza
 • Kaza sıklık oranında %50, kaza ağırlık oranında %30 azalma
 • İNOVASYON İLE DEĞER YARATMA
 • Döngüsel iş ve hizmet modelleri geliştirme
 • Karbonsuz iş ve hizmet modelleri geliştirme
 • Girişimcilik ekosistem işbirlikleri ile sosyal ve çevresel fayda sağlama
 • SAĞLIKLI
  EKOSİSTEMLERİ
  DESTEKLEMEK

 • Karbonsuzlaşma: Sera gazı salımının azaltılmasına yönelik projeleri kapsar.

 • Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi: Atığın önlenmesi, azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü veya geri kazanımı ile birlikte ürünlerin yaşam döngüsünü iyileştirmeyi amaçlayan konulara yönelik projeleri kapsar.

 • Su Yönetimi: Su kaynaklarının korunması, su tüketiminin azaltılması ve su kullanımının daha verimli hale getirilmesi konularına yönelik projeleri kapsar.

 • Enerji Yönetimi: Enerjinin verimli kullanılması, enerji tüketiminin azaltılması veya temiz kaynaklardan enerji üretiminin sağlanması konularına yönelik projeleri kapsar.

 • Biyoçeşitlilik: Biyoçeşitliliğin korunması, proje ile hangi türün korunduğu, türün hangi yöntemle korunduğu, projenin sürdürülebilirliği ve akademik iş birlikleri konularına yönelik projeleri kapsar.


 • İNSAN ODAKLI
  KURUM
  KÜLTÜRÜ VE
  TOPLUMSAL
  GELİŞİMİ DESTEKLEMEK


 • Yetenek Yönetimi: Yeteneğin çekilmesi ve elde tutulması konularına yönelik projeleri ve program tasarımlarını kapsar.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği: İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine ve kültür haline getirilmesine yönelik projeleri kapsar.

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik: Kapsayıcılık ve çeşitlilikle ilgili farkındalığın, iş süreçlerine entegrasyonun ve yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması için gerçekleştirilen program tasarımları ve projeleri kapsar.

 • YENİLİKÇİ
  ÜRÜN / HİZMET
  TASARIMI VE
  ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

 • Sürdürülebilirlik İnovasyonu: Sürdürülebilirlik konularına katkı sağlayan yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi projelerini kapsar.

 • NEDEN
  KATILMALIYIM?

 • Grubun sürdürülebilirlik yolculuğunun parçası olmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak

 • Sürdürülebilirlik odaklı proje geliştirme ve düşünme becerisi kazanmak

 • Sürdürülebilirlik için etki yaratan bir ekibin parçası olmak

 • Süreçten ve ekipten öğrenmek, birbirimizden ilham almak ve ilham vermek


 • SÜREÇ
  TAKVİMİ

  SIKÇA
  SORULAN SORULAR
  Programa son 2 yıl (2022-203) itibarıyla Borusan Holding ve şirketleri bünyesinde proje üretmiş ekipler başvurabilir. Geçmiş senelerde başvuran projeler ile tekrar başvuru yapılabilir ancak ödüle layık bulunmuş projeler ile tekrar başvuruda bulunulamaz.
  Programa İklim, İnsan ve İnovasyon alanındaki projeler ile başvurabilirsiniz. Daha detaylı bilgiye «Ödül Kategorileri» bölümünden ulaşabilirsiniz.
  Proje ekip veya bireysel katılım konusunda sınırlama bulunmamaktadır. Fakat ekip olarak başvuru yapılmasını teşvik ediyoruz.
  Programa fikir aşamasından ziyade, somut, gerçekleşmiş ya da gerçekleşmekte olan projelerle başvurmanız beklenmektedir.
  Seçici kurulda hem şirket içerisinden hem de akademi, kamu kurumları, özel sektör başta olmak üzere şirket dışından uzmanlar yer alacaktır.
  Başvurular kategori kriterlerine göre değerlendirilecektir. Seçici kurul ve Borusanlılar oylaması ile nihai sonuçlar belirlenecektir.
  Ödüller Borusan Günü’nde verilecektir.

  Sorularınız için


  kileti@borusan.com ‘a
  mesajınızı iletebilirsiniz.
  GELECEĞE
  İLHAM VEREN
  PROJELERİ
  ÖDÜLLENDİRİYORUZ!