Sürdürülebilir
Tedarik Zinciri

Sürdürülebilirlik anlayışımızı tüm değer zincirimiz boyunca yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

200 yıllık bir şirket olma misyonuyla Borusan bünyesinde İklim, İnsan ve İnovasyon (i3) değer alanları altında kurgulanan sürdürülebilir iş modelimiz aracılığı ile toplum ve dünya üzerinde olumlu etki yaratmayı hedeflemekteyiz.

Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda ise karbonsuz iş modelimizi planlamaktayız. İnsan odaklı kurum kültürü, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik için inovasyon odak alanlarımız ile faaliyetlerimize yön vermekteyiz. Var olan sürdürülebilirlik anlayışımız ile yarattığımız çevresel ve sosyal etkinin Borusan çalışanları nezdinde ve değer zincirimiz boyunca yaygınlaştırılması adına sorumluluk almakta ve tüm gücümüzle çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Borusan Tarafında
Tedarikçi Tarafında
1Borusan Çalışanları
Satın Alma Talebi Oluşturma Süreci

Sürdürülebilir Satın Alma işleyişindeki ilgili temel adımların izlenmesi,

Sürdürülebilir Satın Alma kategori bazlı dikkat edilecek hususların değerlendirilmesi,

Sürdürülebilir satın alma anlayışını yansıtan politika ve kılavuza ilişkin bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

2Satın
Alma
Tedarikçi Değerlendirme

Sürdürülebilir Satın Alma politikasının uygulanması ve bu kapsamda tedarikçilerin değerlendirilmesinden sorumludur.

Sürdürülebilir Satın Alma politikası, sürdürülebilir Satın Alma işleyişindeki temel adımları oluşturur ve paydaşları yönlendirir.

3Tedarikçiler
Borusan Sürdürülebilirlik Anlayışına Uyum

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikasına uyumunu,

Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu’nun uygulanmasını,

tedarikçi öz değerlendirme formunu ve . Borusan Grubu Sürdürülebilir Satın Alma Koşulları Taahhütnamesini beyan ve taahhüt eder.

Bu kapsamda, Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Anlayışı’nı “Borusan Özelinde” ve “Tedarikçiler Özelinde” olmak üzere iki farklı perspektifte değerlendirmekte ve bu anlayışın tüm paydaşlara yaygınlaştırılması adına Sürdürülebilir Satın Alma Politikası, Tedarikçi Öz Değerlendirme Formu ve Sürdürülebilir Satın Alma Tedarikçi Kılavuzu’nu uygulama çerçevesine almaktayız.

Detaylı Bilgi surdurulebilirsatinalma.com