Borusan Grubu

Borusan Grubu’nun temel stratejisi, Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam ederken, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre eden, toplumsal fayda odaklı, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklı, ufku dünya pazarlarına açık bir vizyon üzerine kurulu.

1944 yılında kurulan Borusan Grubu, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı pazarlarında üretim, makine ve güç sistemleri, otomotiv, lojistik, enerji ve kurumsal girişim sermayesi sektörlerinde istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Borusan Grubu’nun bu başarısının ardında faaliyet gösterdiği alanlarda istikrarlı yükselme hedefi, topluma fayda sağlama misyonu ve insanı merkeze alan yapısı yatıyor. İnsan sayesinde başarıya inanan Borusan, çalışanlarının iyi olma halini gözetirken topluma fayda sağlama misyonu ile farklı alanlarda ve başlıklarda projeler geliştiriyor. Yer aldığı sektörlerde ise inovasyondan aldığı güçle geleceği iş modellerini öngörüp uygulayarak öncü çalışmalara imza atıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmak

Borusan Grubu faaliyet gösterdiği her sektörde sürdürülebilirlik ve çevre duyarlığı konularında bir öncülük misyonu olduğunu inanıyor. Sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarında Holding ve Grup şirketleri olarak birbirini tamamlayan hedefler belirlerken hayata geçirdikleri çalışmalarla paydaşlarına ve topluma ilham olmayı amaçlıyor.

Borusan Türkiye’de gelişip büyüyen bir iş grubu olarak, eğitim, kültür- sanat ve toplumsal eşitlik alanlarında dikkat çeken uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Eğitim alanında Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık tarafından 1992 yılında kurulan Borusan Kocabıyık Vakfı, yaptırdığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiği okullarıyla eğitime destek olurken bu okulların her türlü ihtiyacına yönelik katkı vermeyi ve maddi olanağı kısıtlı olan başarılı öğrencilere sağladığı bursları sürdürüyor.

Kültür ve sanat alanında, 1997 yılında etkinliklerine başlayan Borusan Sanat, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet, Borusan Müzik Evi ve Borusan Çocuk Korosu ile müzik alanındaki etkinliklerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Aynı şekilde Holding merkezi olan Perili Köşk, 2010 yılından itibaren Borusan Contemporary çatısı altında çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’nin (UN WEP) ilk imzacılarından olan Borusan Grubu, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da fark yaratan uygulamalarını 2015 yılında hayata geçirdikleri Borusan Eşittir Platformu altında gerçekleştiriyor.

Borusan