Sürdürülebilirlik
Yaklaşımımız

Borusan’da sürdürülebilirliği gelecekteki varlığımızı şekillendiren önemli bir stratejik unsur olarak görüyor, entegre bir yönetim yaklaşımıyla faaliyetlerimizin merkezine alıyoruz.

Benimsediğimiz “Geleceğe İlham” yaklaşımımızla yenilikçi fikirlerden ilham alarak yepyeni bir geleceğe ilham veriyoruz. Gezegenimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilirlik alanında yaptığımız yatırımlarla Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) risklerimizi etkin şekilde yönetiyor, uzun vadeli değer yaratmaya odaklanıyor ve değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın güvenini kazanarak gelecekteki varlığımızı şekillendiriyoruz. 

Bu yaklaşımdan hareketle sürdürülebilirlik stratejimizi İklim, İnsan ve İnovasyon (i3) değer alanları çerçevesinde ele alıyoruz. Bir yandan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını destekleyen, diğer yandan Grup şirketlerimizin stratejileri ve öncelikli konuları ile örtüşen “i3” yaklaşımımız orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirlerken bizlere yol gösterdi. Düşlediğimiz geleceğe doğru emin adımlarla ilerlerken bu hedeflere ilişkin performans göstergelerimizi de belirledik. Grup şirketlerimiz bu hedeflere doğru izleyeceği yol haritalarını planlıyor, hayata geçiriyor ve ilerlemesini takip ediyor.

Borusan Grubu 2030 Hedefleri

İklim

Karbonsuzlaşma

 • Factory Svg

  Yatırım gerektiren emisyon azaltım projeleri geliştirilmesi

 • Globe Svg

  Karbon nötr olmak.

 • Account Tree Svg

  CBAM uyumlu emisyon ölçüm, takip ve raporlama mekanizması kurulması

Döngüsel Ekonomiye Katkı

 • Arrow Or Edge Svg

  Sürdürülebilir satın alma kriterlerine uygun tedarik yönetimi

 • Humidity Svg

  Su tüketiminde %50 azalma, Geri kazanımda %50 artış

 • Recyling Svg

  Atıkların %50 azaltılması, Dönüşüme %100 katılması

 • Close Fullscreen Svg

  Tek kullanımlık plastik ve kağıt ürünlerini sıfırlamak

İnsan

Sürdürülebilir Yetenek Yönetimi

 • Heart Svg

  En çok tercih edilen ilk 10 işveren arasında yer alma

 • Add Chart Svg

  Her 10 Alpha’dan 9’unu, her 100 Future Leader’dan 95’ini elde tutma

 • Account Tree Svg

  Sürdürülebilir Bağlılık Skoru

Eşitlik ve Çeşitlilik

 • Engineering Svg

  Saha ve fabrika kadın çalışan oranında %10’a ulaşma

 • Women Svg

  Kadın lider ve ofis çalışan oranında %40’a ulaşma

Mutlu, Güvenli ve Sağlıklı İş Yeri

 • Counter Svg

  Sıfır ölümlü kaza

 • Trending Down Svg

  Kaza sıklık oranında %50, kaza ağırlık oranında %30 azalma

İnsan

İnovasyon ile Değer Yaratma

 • Diversity Svg

  Döngüsel iş ve hizmet geliştirme

 • Avard Star Svg

  Karbonsuz iş ve hizmet modelleri geliştirme

 • Groups Svg

  Girişimcilik ekosistem işbirlikleri ile sosya ve çevresel fayda sağlama

Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilmek için doğru kaynağın doğru girişimlere yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İklim odağımızda sera gazı emisyonu azaltım projeleri uyguluyor, döngüsel iş modelleri kurguluyor, su kaynaklarımızı korumaya yönelik iyileştirmeler yapıyor, biyoçeşitlilik çalışmaları ve temiz enerji yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İnsan odağımızda ise eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın benimsendiği bir iş ortamının sürekliliğini sağlarken sadece çalışanlarımız değil, tüm toplum fayda yaratan faaliyetler geliştiriyoruz. İnovasyon odağımızda ise yenilikçi ve yenileyici iş modellerini hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilirlik yol haritalarımızda yer alan tüm bu adımları atarken gerekli olan finansmana erişimin uluslararası, yerel ve grup olarak benimsediğimiz sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmamızda oldukça kritik olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda özellikle iklim değişikliğinden kaynaklı riskleri ve fırsatları, diğer ÇSY risk ve fırsatları ile birlikte finansal performansımızla ilişkilendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilirlik performansımızı küresel standartlara göre ölçüyor, düzenli olarak gözden geçiriyor ve paylaşıyoruz. ÇSY alanında uyguladığımız girişimlerin Borusan Grup hedeflerimize ulaşmak için en önemli kaldıraçlardan biri olduğunu biliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde, ÇSY alanında geliştirdiğimiz örnek uygulamalarla sürdürülebilirliğin tüm iş alanlarında benimsenmesine ve yaygınlaşmasına destek oluyoruz.