Borusan İnovasyon, ArGe ve Dijitalleşmeye 5 Yılda 200 Milyon
Dolar Yatırım Yapacak

14 Nisan 2016
Borusan Grubu’nun 2015 yılında 4,4 milyar dolar ciro ve 329 milyon dolar kar elde ettiği açıklandı. 2015 yılında ayrıca 362 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştiren Borusan; inovasyon, ArGe ve dijital dönüşüm alanlarında, 2020 yılına kadar toplam 200 milyon dolar yatırım yapacağını ve geleceğini bu konular üzerine inşa edeceğini açıkladı

Borusan Grubu’nun 2015 yılı finansal ve operasyonel performansının değerlendirildiği 10. Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı’nda, Borusan'ın 2015 yılı konsolide cirosunun 4,4 milyar dolar, faaliyet karının 329 milyon dolar olduğu ve bu bir yıl içerisinde başta enerji alanında olmak üzere toplam 362 milyon dolar yatırım gerçekleştirildiği açıklandı. Toplantıda ayrıca Borusan’ın inovasyon, ArGe ve dijital dönüşüm alanlarında, 2020 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği iddialı yatırım planı açıklandı.

10. Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı’na Borusan Holding CEO’su Agah Uğur’un yanı sıra Borusan’ın üç tepe yöneticisi, Borusan Holding Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı Lale Ergin, Borusan ArGe Genel Müdürü Dr. Murat Yıldırım ve Borusan Holding İcra Kurulu Üyesi Erkan Kafadar katıldı.

Uğur: "Artık ArGe, inovasyon ve dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlarla övüneceğiz "

Toplantıda konuşan Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Borusan’ın önümüzdeki yıllarda bir yandan satın alma ve doğrudan yatırımlar yolu ile büyümeye devam ederken en büyük yatırımlarını inovasyon, ArGe ve dijital dönüşüm alanlarında yapacağının altını çizerek şunları söyledi:

"Şimdiye kadar biz dâhil Türkiye’de şirketler hep fabrikalara, tesislere, makinalara yaptıkları fiziki yatırımlarla övünürlerdi. Bunları kuşkusuz yapmaya devam edeceğiz ama dünyanın Sanayi 4.0 konuştuğu noktada sadece bunlarla yetinemeyiz. Bundan sonra iş dünyası olarak daha çok ArGe’ye, yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmeye, dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlarla övünmeliyiz. Özel olarak hiçbir kuruluşu eleştirmek için söylemiyorum ve kendimizi de dâhil ederek söylemek istiyorum ki; Türkiye’de büyük kurumsal şirketler bu 3 alanda, yani inovasyon, ArGe ve dijital dönüşüm konularında yeterince hızlı değil."

İnovasyon, ArGe ve dijital dönüşümü önümüzdeki yıllarda Borusan’ın üzerinde yükseleceği 3 ana sütün olarak tanımlayan Uğur, “Dünyada son dönemde hızlanan teknolojik gelişmeler ve trendler mevcut işlerin yapılış şekillerini değiştirdiği gibi, bugüne kadar yapılması mümkün olmayan bazı iş modellerini de uygulanabilir hale getirdi. Bu nedenle gelişen teknolojileri takip etmemek rekabet açısından olanaksız hale geldi. Rekabetin yoğun olarak arttığı günümüzde düşük maliyetli, yıkıcı iş modelleri ile rekabet edebilmek için geleneksel işlerin mutlaka sorgulanması ihtiyacı ortaya çıktı.

Biz de bu yeni dünya düzenine ayak uydurabilmek için inovasyon, ArGe ve dijital dönüşüm projelerimizle Borusan’ın yeni yüzünü inşa ediyoruz. 2020’ye kadar bu üç alanda toplam 200 milyon dolar yatırım yapacağız. Grubumuzda şu anda inovasyon alanında kuluçka şirketlerimizde ve ArGe’de çalışanlar dahil 250’den fazla çalışanımız var, bu alanda büyürken genç arkadaşlarımıza ve iyi mühendislerimize çok daha fazla istihdam sağlayacağız’ dedi.

Lale Ergin: "İnovasyon projelerimiz olgunlaştığında gelir beklentimiz 2 milyar dolar"

Toplantıda Borusan Grubu’nun inovasyon projelerini tanıtmak amacı ile söz alan Borusan Holding Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon Başkanı Lale Ergin, yaptığı konuşmada Borusan'ın yaklaşık üç yıl önce Agah Uğur’un inisiyatifiyle inovasyon yolculuğuna çıktığını ve bu çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını hatırlatarak, bu süreçte ortaya çıkan 100’den fazla fikirden 31’inin şu an proje aşamasına geldiğini belirtti.

Grup şirketlerinin inovasyon departmanlarında ve kuluçka şirketlerinde şu anda 200’den fazla kişinin istihdam edildiğini ve yıllık inovasyon yatırım bütçelerinin 30 milyon dolar olduğu bilgisini veren Ergin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam 31 yeni ürün ve iş modelinin, 11’ini bugüne kadar ticarileştirdik, 20’si üzerinde ise çalışmaya devam ediyoruz. Tüm kuluçka şirketlerimizde agresif büyüme hedeflerimiz var, her yıl çift haneli büyüme bekliyoruz. Şu an üzerinde çalıştığımız tüm bu projeler olgunlaşma dönemine geldiklerinde toplam gelir beklentimiz 2 milyar doları aşıyor.”

Dr. Murat Yıldırım: “3 yeni ArGe Merkezi kuruyoruz.”

Geçtiğimiz yıl kurulan Borusan ArGe şirketinin Genel Müdürü Dr. Murat Yıldırım ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Teknoloji Geliştirme ve ArGe şirketimizin misyonu; rekabet öncesi işbirliği kültürüne sahip, yeniliğe endekslenmiş, yüksek katma değer yaratmaya aday teknolojilerin geliştirilmesidir. Bu çerçevede geçen bir yıl içinde, birçok ilki gerçekleştirdik. İlk adım olarak Teknoloji Yetenek ve Yetkinlik Analizlerini tamamladık. Grupta 3 yeni ArGe Merkezi’nin kuruluşu için düğmeye bastık: bunlardan birincisi Lojistik ArGe Merkezi; ikincisi İleri Malzeme Geliştirme ArGe Merkezi ve üçüncüsü Yeni Ürün Dizayn ve Tasarım Merkezi’dir.”

İlk yıllık yapılanma sürecimiz sonucunda bugün ArGe’de 60’dan fazla çalışan sayısına ulaştık, 18 ayrı ArGe Projesi gerçekleştirdik, 3 patent başvurusu yaptık, üniversiteler ile 7 ortak projede birlikte çalıştık ve 4 Start-Up şirket ile de işbirliği yaptık.

Borusan ArGe olarak temel hedefimiz, alışılagelmiş ArGe yapılanmalarından farklı, çok daha esnek ve işbirliklerine açık bir yapılanma kurmak. Klasik Arge merkezlerinden 3 alanda farklılaşarak yapılanmamızı sürdürecegiz. Bu 3 temel farktan ilki, tüm ArGe süreçlerini katma değer yaratacak şekilde tasarlamak. İkincisi sektörlerden bağımsız ürün ve süreç geliştirme kabiliyetine sahip olmak ve son farkımız ise yatay büyüme yani üniversiteler, araştırma merkezleri, start-uplar ve hatta rakipler ile ortak hedefte birleşmek.

Erkan Kafadar: “ Dijital dönüşüm öncelikli hedefimiz”

Borusan Holding İcra Kurulu üyesi Erkan Kafadar ise hedeflerinin inovasyon ve ArGe çalışmaları ile mevcut tüm faaliyet alanlarında dijital bir dönüşüm yaratmak olduğunu söyledi. Kafadar, şöyle devam etti;

“Borusan olarak stratejik hedeflerimizi yakalamak ve kalıcı rekabet avantajı yaratabilmek amacı ile bu yıl kapsamlı bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkıyoruz. Tüm şirketlerimiz için dijital dönüşüm yol haritalarını çıkararak uygulamaya almaya başlayacağız. Borusan bu dönüşüm ile içeride Sanayi 4.0 unsurlarını hayata geçirmeyi ve hizmet süreçlerinde verimlilik artışını, dışarıda ise müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve yeni inovatif modeller geliştirmeyi hedefliyor.”
Sosyal
Twitter
Instagram
Haberdar Ol
Borusan'ın son gelişmeleri ve haberleri almak için aşağıdaki formu doldurunuz.
Borusan’dan e-posta almayı onaylıyorum.
Borusan Holding Logo Borusan Holding Logo
Copyright © 2015 | Bilgi Toplumu Hizmetleri
Copyright © 2015 Borusan Holding FooterLine Bilgi Toplumu Hizmetleri