Page 21 - B-SR-2016-TR
P. 21

Kurumsal Profil            Sürdürülebilirlik Profili


                3 Kıtada 10 Ülkede           70+ Yıl
                Operasyonlar              Sanayi ve Hizmet Deneyimi


                16 Şirket                4 Sektör / 6 İş Alanı                4,3 Milyar Dolar            394 Milyon Dolar
                Konsolide Ciro             Faaliyet Karı

                5 Milyon Dolar             4 ArGe Merkezi
                ArGe Yatırımları            (2017 için Hedeflenen Merkez Sayısı)


                                           SOSYAL
                 Kurumsal Profil            Sürdürülebilirlik Profili


                 388,6 MW                666 Bin Ton
                 Yenilenebilir Enerji          CO Emisyonu Azaltımı
                                      2
                 Kurulu Gücümüz
                 1.638 Kişi
                 Çevresel Eğitimler           4.023 Saat
                 Alan Çalışanlarımız          Çevresel Eğitimlerimiz


                 12.332 Ağaç
                 Yeşil Liman Sayesinde         25 Bin Kişi/Yıl
                 Korunan Ağaç Sayısı          Oksijen İhtiyacı Eşdeğeri
                                                           21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26