Borusan Eşittir
ManifestomuzBizler, toplumsal ve bireysel refahın eşitliğe koşulsuz bağlı olduğuna inanan Borusanlılarız.

Geleceğe baktığımızda görüyoruz ki, atmamız gereken en önemli adımlar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yürüyeceğimiz yolda yatıyor.

Ve biliyoruz ki, bizleri ekonomik ve sosyal boyutta sağlıklı bir topluma, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir dünyaya ve daha güzel yarınlara kavuşturacak bu yolu, kadın – erkek hep birlikte yürümeye mecburuz.

Biliyoruz ki, toplumsal yaşamda hayal ettiğimiz refahın önemli yapıtaşlarından birisi de iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği. İş yaşamında kadın ve erkeğe eşit fırsatlar sunduğumuz taktirde verimli ve mutlu bir dünyanın kapısını aralayabiliriz.

Bizler,

Türkiye’nin ve Borusan’ın geleceğini değerli kılmak için çalışıyoruz.

Gelecek için umutlarımız, hayallerimiz var…

Daha iyi bir yarın için ufkumuz var.

Kadınların güçlenmesi için yaptığımız toplumsal sorumluluk çalışmalarında tohumlarını ektiğimiz ‘cinsiyet eşitliği’ vizyonunu kendi içimizde de desteklemek üzere yeni bir yola çıkıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda her Borusanlı’nın bilinçlenmesini sağlarken, insan kaynakları politikalarından iletişime kadar geniş bir yelpazede kadın ve erkeğin sadece kağıt üzerinde değil zihinlerde de eşit olması için çalışacağız.

Değişiyoruz ve değiştiriyoruz.

İş yapış biçimimizi, konuşma dilimizi, bakış açımızı daha eşitlikçi bir yapıya doğru dönüştürüyoruz. Kadın ve erkeğin kısıtlayıcı toplumsal rollerinden özgürleştiği, tam manasıyla eşit ve yan yana durduğu bir kurumun ve toplumun önünde hiçbir engelin duramayacağına inanıyoruz.

Bu inançla yola çıkıyoruz. Amacımız, başta cinsiyet olmak üzere hiçbir toplumsal rol ve algının eşitliğe engel olmayacağı, mutlu ve başarılı bir geleceği inşa etmek.

Bizimle aynı inancı taşıyan tüm Borusanlılar’ı bu yolculuğa davet ediyoruz.

Yarın değil bugün, ayrı ayrı değil hep birlikte!

Borusan Eşittir PlatformuBorusan’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal ve bireysel düzeyde benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerektiği inancıyla 2015 yılı Kasım ayında “Borusan Eşittir – Toplumsal Eşitlik Platformu kuruldu. Platform toplumsal cinsiyet eşitlik konusunda insan kaynakları politikalarından iletişime kadar geniş bir yelpazede somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. 
Sosyal
Twitter
Instagram
Haberdar Ol
Borusan'ın son gelişmeleri ve haberleri almak için aşağıdaki formu doldurunuz.
Borusan’dan e-posta almayı onaylıyorum.
Borusan Holding Logo Borusan Holding Logo
Copyright © 2015 | Bilgi Toplumu Hizmetleri
Copyright © 2015 Borusan Holding FooterLine Bilgi Toplumu Hizmetleri