Tazlar Köyü’nden Türkiye'ye Örnek Kırsal Kalkınma Projesi

11 Temmuz 2009
TEMA Vakfı’nın Borusan Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın desteğiyle yürüttüğü kırsal kalkınma projesiyle, Afyonkarahisar Tazlar Köyü’nde erozyon tehdidi giderildi, tarımsal verimlilik yüzde 50’ye varan oranlarda artırıldı. 12 yıl süren ve toplam 2.3 milyon TL’lik yatırım yapılan projede bir gölet, 2 km drenaj, 12 km sulama kanalı, 18 km yol, binlerce ağaç dikimi ve köyün alt yapı inşaatları gerçekleştirildi. 1997’de 360’a kadar gerileyen köy nüfusu proje bitiminde dönemsel konaklamalar da dahil olmak üzere 1600’e yükseldi. Kurulan Asım Kocabıyık Çiftçi Eğitim Merkezi’nde 600 çiftçiye eğitim verildi.
 
11 Temmuz 2009, İstanbul; TEMA Vakfı’nın örnek bir kırsal kalkınma projesi yaratmak için seçtiği Afyonkarahisar’a bağlı Tazlar Köyü’nde 12 yıldır süren çalışmalar tamamlandı. Erozyon ve heyelan tehdidiyle karşı karşıya olan Tazlar Köyü’nde düzenlenen toplantıda TEMA’nın öncülüğü ve Borusan’ın sponsorluğunda bugüne kadar sürdürülen çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi verildi.
 
Bilgilendirme gezisine Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga, Afyon Kocatepe Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali Altuntaş, Afyon protokolu, projenin mimarları TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanları Hayrettin Karaca ve A.Nihat Gökyiğit, kırsal kalkınma projesinin sponsoru Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın yanı sıra Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı A.  Ahmet Kocabıyık, Borusan Grubu Yöneticileri, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfü Baş, Afyonlu işadamları ve Tazlar Köyü sakinleri katıldı.
 
Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Asım Kocabıyık şunları söyledi:
 
“Bildiğiniz gibi köylerden şehirlere göç, tarım arazilerinin erozyona uğraması, tarım faaliyetinin asgariye inmesi, köylerdeki ilkokulların kapanması, memleketimizin önemli problemlerinden birkaçıdır. Bu problemlerin yarattığı ekonomik ve sosyal meseleler de günümüzün konularındandır.
 
Ben alınacak devlet tedbirleri yanında özel kuruluşların da sorunların hallinde görev alabileceklerini düşündüm. 12 yıl önce bir kırsal kalkınma projesi geliştirmeye ve tatbik etmeye karar verdim. Projenin uygulama yeri olarak doğduğum ve altı yaşına kadar yaşadığım Tazlar Köyü’nü seçtim. Projenin detaylandırılması ve tatbikini bu konuda uzman bir kuruluş olan ve benim de kurucuları arasında bulunduğum, iki yıl da yönetim kurulunda yer aldığım, TEMA Vakfı’na tevdi ettim. Bu toprağa gönül borcum, memleketime hizmet borcum vardı. Bu borcumu ödemeye çalışıyorum. İnançla, kararlılıkla, kamu, sivil toplum, özel sektör ve yöre halkı el ele verince neler başarılabileceğini ispat ettik. Tazlar Köyü Kırsal Kalkınma Modeli’nin bir örnek teşkil etmesini ve benzer kalkınma projelerinin ülkemizin tüm köylerine nasip olmasını diliyorum.”
 
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca da törende yaptığı konuşmada “Tazlar Köyü Vakfımızın tamamladığı bu bölgede örnek nitelikteki ilk kırsal kalkınma projesi oldu” diyerek şu noktaları vurguladı:
 
“Erozyon, tarımsal toprakların kazanılması ve tarımda verimlilik Türkiye’nin en önemli sorunu. Bir kez kaybedilen toprağı geri kazanmanın maliyeti çok yüksek boyutlarda. TEMA Vakfı ülkemizin dört bir köşesinde benzer projeler gerçekleştiriyor. Tazlar Köyü projemiz ile karşılanabilir bütçelerle toprağı kazanabileceğimizi, su kaynağı yaratarak ve modern sulama tekniklerine geçerek toprağın verimini yüzde 20-50 arasında değişen seviyelerde yükseltebileceğimizi ispat ettik. Meyve fidancılığının nasıl kısa sürede hane gelirine yansıdığını ve tarım ekonomisinin kazançlı olabildiğini ortaya çıkardık. Bu adımları atabilmek için gereken eğitimin kısa sürelerde ve etkin sonuçlar elde edecek şekilde verilebildiğini kanıtladık. Bu projenin kazanımlarının tüm Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum.”
 
Tazlar Köyü Kırsal Kalkınma Projesi
 
Tazlar Köyü’nda 12 yıl önce Türkiye’ye bir örnek oluşturmak üzere, Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının da desteğiyle yola çıkılan “Afyonkarahisar – Sinanpaşa - Tazlar Köyü Erozyon Önleme Amaçlı Kırsal Kalkınma Projesi”nde sırayla şu çalışmalar gerçekleştirildi.
  • 1997’de Tazlar Köyü’ndeki kırsal ekonomi ve yerleşim alanları, tepelerdeki 200 dekarlık ormanlık arazideki ağaçların kesilmiş olması nedeniyle büyük bir erozyon ve heyelan tehdidi ile yüz yüzeydi. Kaynak suları da sağlıklı bir şekilde kullanılamıyor, tarımda verimsizlik yaşanıyordu.
  • TEMA Vakfı ve Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın projeyi gerçekleştirme kararını almalarının ardından 1997 yılında köy sakinlerinin de katılımıyla toplantılar düzenlendi.
  • Öncelikle Tazlar Köyü’nün kuzey yamacında yer aldığı Ahır Dağı’nın heyelan bölgesine 2000 metreyi aşkın drenaj borusu döşendi, topraktaki fazla suyu emmesi için 1500’ün üstünde söğüt ağacı dikildi. Ardından 275 bin metreküp kapasiteli bir gölet inşası ile mevcut su kaynakları kontrol altına alınarak, heyelan tehdidi en aza indirildi ve bitkisel üretimin su ihtiyacı karşılandı.
Toprağın verimi yüzde 50 arttı
  • Bu göletten elde edilen su ile 1600 dekar alanda sulu tarım yapılmaya başladı ve 1200 dekar alanda doğru sulama teknikleriyle (damlama, yağmurlama) sulama yapılarak toprağın verimi yüzde 50 seviyelerinde artış gösterdi. Bu imkanlar oluşturulduktan sonra çiftçilerin eğitimi için bazı alt projeler düzenlendi. Bu sırada 980 dekar arazide meyve fidanı dikimi yapıldı. Çiftçilere sürekli bir gelir sağlandı. Çiftçilerin tarımsal üretimden kişi başına elde ettikleri gelir 2007 yılında ortalama 10.337 TL iken 2008 yılında 12.478 TL’ye yükseldi. Erozyona karşı yem bitkileri üretimi teşvik edildi;   Ulaşım yolu bulunmayan 500 dönüm tarlanın ekonomiye kazandırılması için 18 km yol inşa edildi. Gölet çevresindeki arazideki erozyonu önlemek için 270 dönüm alana 50 binin üzerinde ağaç dikimi gerçekleştirildi ve teras yapıldı.
  • Yörede belli bir verimlilik sağlanıp, köy nüfusuna bir gelir potansiyeli oluşunca Tazlar Köyü’nün artacak nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesi için altyapı inşaatları yapıldı. Bu bağlamda, Asım Kocabıyık Çiftçi Eğitim Merkezi kuruldu ve çevre köylere de dahil olmak üzere teorik ve uygulamalı tarımsal eğitim ve danışmanlık verildi. 33 adet deneme tarlasıyla yöreye uygun tohum tür ve çeşitleri çiftçilere tanıtıldı. Gerekli eğitim yayınları dağıtımı yapıldı. Bölge bir cazibe merkezi haline getirildi.
  • 12 yıllık bu çalışmaların sonucunda Tazlar Köyü’nün 1997’de 360 olan nüfusu, 2008 yılı itibariyle dönemsel ikametlerle birlikte 1600’e yükseldi. Tarlaların verimliliği toplamda yüzde 20-50 seviyesinde arttı.
  • Tazlar Köyü’nde çiftçilerin bitkisel üretimden elde ettikleri toplam gelir 2007 yılında 599.559 TL iken 2008 yılında % 20 artış göstererek 723.823 TL’ye yükseldi.
Sosyal
Twitter
Instagram
Haberdar Ol
Borusan'ın son gelişmeleri ve haberleri almak için aşağıdaki formu doldurunuz.
Borusan’dan e-posta almayı onaylıyorum.
Borusan Holding Logo Borusan Holding Logo
Copyright © 2015 | Bilgi Toplumu Hizmetleri
Copyright © 2015 Borusan Holding FooterLine Bilgi Toplumu Hizmetleri