Page 99 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 99

Annemin İşi

      Benim Geleceğim Projesi

                     Borusan’ın kadının güçlendirilmesi konusunda hayata geçirdiği
                     önemli projelerden biri “Annemin İşi Benim Geleceğim” oldu.
                     Araştırmalar ülkemizde kadın istihdamının artması için çocukla-
                     rın bakımında annelere destek olunması gerektiğini gösteriyor.                     Bu uzun soluklu proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar
                     Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle,
                     Türkiye genelinde 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde, 0-6
                     yaş grubu çocukların bakım ve okul öncesi eğitim hizmeti ala-
                     cağı “Borusan Neşe Fabrikası” adı verilen kreş ve gündüz ba-
                     kım evleri inşa ediliyor. Böylelikle bir yandan kadınların OSB
                     bünyesindeki işletmelerde istihdamı sağlanırken, diğer yandan
                     da çocuklara çağdaş bir eğitim fırsatı sunuluyor.                     2017 yıl sonu itibarı ile, Adıyaman, Afyonkarahisar, Malatya ve
                     Balıkesir’de Borusan Neşe Fabrikaları hizmete girdi. Proje Bir-
                     leşmiş Milletler tarafından da örnek uygulama olarak seçildi.
                     2017 yılında yapılması planlanan yeni kreş için fizibilite çalış-
                     maları başlattık.                                                          99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104