Page 98 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 98

Borusan Mannesmann’dan


      Kreş Yardımı
                Çocuk bakımından dolayı eşi çalışamayan bir Mannesmann çalışanının
                talebi üzerine 2016 yılından bu yana tüm çalışanlarımızın kullanabileceği
                kreş yardımı uygulaması başlatıldı. Kadının iş hayatına katılımını destekle-
                mek ve iş hayatına katılan kadın sayısını arttırmakta etkili oldu. Bağlılık ve
                kadın/kadın eş çalışan sayısı arttı. 1.200 çalışanımızdan 15’i faydalanma-

                ya başladı.


      Borusan Holding’ten


      Mikro Finans Şubeleri
                Borusan Holding olarak girişimci kadınlara destek olmak amacı ile ilk mik-
                ro finans şubesi, kurucumuz ve Onursal Başkanımız merhum Asım Ko-

                cabıyık’ın doğum yeri Afyonkarahisar’da 2009 yılında açıldı. İkinci mikro
                finans şubesi ise, 2013 yılında Borusan Holding’in liman dahil geniş bir
                sanayi kampüsünün yer aldığı Bursa’nın Gemlik ilçesinde açıldı. Her iki
                mikro finans şubesinde şimdiye dek kadın girişimcilere, kendi işlerini kur-
                maları veya geliştirmeleri için yaklaşık 5,6 milyon TL tutarında kredi deste-
                ği verilmesi sağlandı. 2017 yılında mikro kredi desteği alan kadın girişimci
                sayısı 2.800 oldu.
  98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103