Page 77 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 77

Yetenekleri elde tutmanın her geçen gün zorlaşması sebebi ve performansı ve po-
      tansiyeli yüksek çalışanların uzun süreli istihdamını sağlamak amacıyla, seçilen 50-
      60 çalışana özel, üst yönetim birebir görüşmeleri, Genel Müdür ile kahvaltı ve yemek
      organizasyonları, İcra Kurulu’na sunum yapma fırsatı, üst yönetimin bulunduğu top-
      lantılara katılma, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin planlanması, fakülte programlarına
      katılım fırsatları sağladık. %90 elde tutma oranına ulaşmayı hedefledik. Çalışmaların
      sonuçları önümüzdeki yıllarda takip edilecek ve devam faaliyetleri planlanacaktır.


      Üst yönetim ekibimiz 2015 yılın-   yönettiği şirket olma yolunda atılan
      da, “Yarınlara Koşanlar” markası   adımları temsil eden inisiyatifler

      ile başlatılan bu çalışmada bütün-    bütünüdür.
      leşen yedi inisiyatifin altına imza
      atarak, böyle bir çalışma kültürü  Bu yedi inisiyatif ve her inisiyatifin
      oluşturmaya çalışanların önünde    altında belirlenen aksiyonlar tüm
      söz verdiler.              şirket çalışanlarının katıldığı çalış-
                           taylarla geliştirildi ve tüm şirketin
      Yarınlara Koşanlar artık bir projenin  ortak olarak benimsediği adeta bir
      adı olmaktan öte kültür değişimini    kurumsal anayasa niteliğini aldı.
      sağlayan, 1-Gerçek Bir Takımla,

      2-Paylaşmanın Enerjisiyle, 3-Şeffaf   Çalışan bağlılığı oranları “Yarınla-
      İletişimle, 4-İlham Veren Yenilikle,  ra Koşanlar” ile birlikte her yıl artış
      5-Rol ve Sorumlulukların Bilinciy-  gösterdi ve 2017 yılında Borusan
      le, 6-Ortak Aklın Gücüyle ve 7-Sa-    Grubu geneli ve sektör normunun
      hiplenmenin İnancıyla çalışanların   üzerinde gerçekleşti.                                                          77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82