Page 75 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 75

Borusan Lojistik’ten


          Sağlıklı Yaşam Projesi          Çalışanların bağlılığını arttırmak, sağlıklı yaşam konsep-
          tini kurum kültürümüze entegre etmek ve iş gücü kay-

          bını azaltmak amacıyla Borusan Lojistik çalışanları için
          alanında uzman kişiler ile atölye çalışmalarının ve sağ-

          lıklı yaşama ilişkin eğitim ve seminerlerin gerçekleştiril-
          mesini planladık.          Proje boyunca Borusan Lojistik çalışanlarının fiziksel, zihinsel, duygusal ve
          ruhsal olarak daha sağlıklı bir yaşam biçimi benimsemelerini ve günlük ha-
          yatlarında uygulayabilecekleri sağlıklı yaşam bilgi ve becerilerini kazandır-
          mayı hedefliyoruz.


          2017 yılı Borusan Lojistik’in İK uygulamaları ile öne çıktığı bir yıl oldu; Koç-
          Zer’den “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve Management Centre Türkiye’den
          Gelişimin Geleceği Oscarlarında İK çalışmalarımız ile ödül aldık.
                                                          75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80