Page 7 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 7

SKH 4      Nitelikli Eğitim ___________________________ 088

              Çalışanlarımızın Gelişimi ___________________ 088

              Toplumun Gelişimi ________________________ 090      SKH 5      Toplumsal Cinsiyet Eşitliği _________________ 096
              Kadının Güçlendirilmesi ____________________ 096      Çevresel Performansımız ________________________ 108

      SKH 13 İklim Eylemi _____________________________ 112


              Enerji ve Emisyon Yönetimi ________________ 112

      SKH 6      Temiz Su ve Sıhhi Koşullar ________________ 118


              Su Yönetimi _____________________________ 118

      SKH 14 Sudaki Yaşam ___________________________ 120

              Atık Yönetimi ____________________________ 120


      SKH 15 Karasal Yaşam ___________________________ 122


              Atık Yönetimi ____________________________ 120

      Ekler ___________________________________________ 126


      Üyeliklerimiz ______________________________________ 128

      Performans Göstergelerimiz ________________________ 130


      GRI İçerik İndeksi _________________________________ 142                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12