Page 63 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 63

Supsan Verimlilik Projeleri      Supsan’da israflardan arınmış, çevrim süreleri kısaltılmış, değer

      yaratan Yalın 6 Sigma süreçleri ile iş mükemmelliğini yakalayarak
      «Dünya Klasmanında Yalın Üretici» olmayı hedefliyoruz.


      OEM müşteri taleplerinin karşılanması ve projelerinin alınması için maliyet iyileştirmesi ve
      aynı zamanda kapasite artışı gerekliliği kapsamında 2017 yılında Supsan’da, üretim alanla-
      rında saatlik üretimin arttırılması, tezgah verimliliklerinin arttırılması, çift operasyonların teke
      indirgenmesi, işletme malzemesi ve kalıp sarfiyatlarının azaltılması, fire ve tashih oranlarının

      azaltılması, dijitalleşme, arıza ve ayar kaynaklı duruş sürelerinin azaltılması amacıyla sürdü-
      rülebilirlik çalışmalarına katkı sağlayan çok sayıda proje gerçekleştirdik.


      Daha az maliyetle daha fazla üreterek verimliliği arttırdık, daha düşük elektrik tüketimi ve
      daha az hurda oluşması ile çevreye katkı sağladık ve bu sayede rekabet avantajı yarattık.
      +      Sonuçlar


      Bu projeler ile birlikte;      Ekonomik:
      • Fire oranında bir önceki yıla göre %5 iyileşme,
      • Tashih oranında bir önceki yıla göre %7 iyileşme,

      • Hammadde hariç üretim maliyetinde, bir önceki yıla göre %12 iyileşme,
      • OEE değerlerinde bir önceki yıla göre %18 iyileşme,
      • Plansız Duruşlarda, bir önceki yıla göre %2 iyileşme gerçekleşti.
      • Doğrudan işçilik verimliliği önceki yıla göre %2 artarak 27,8 seviyelerine çıktı.


      Sosyal: Yeni teknoloji makine kullanımları ile çalışanların motivasyonu arttı. Projenin başarı
      ile tamamlanması nedeniyle ekibi ödüllendirdik.


      Çevresel: Hattın çevrim sürelerinin ve saatlik üretim adetlerinin iyileşmesi ile birlikte,

      daha fazla ürün, daha kısa sürede üretilmeye başlanmıştır. Bu sayede elektrik tüketiminde
      iyileşmeler sağladık. Ayrıca işletme malzemesi tüketiminde iyileşmeler sağlanarak, daha
      az tüketim ile daha fazla üretim yapmaya başladık. 2016 yılında 1,35 kW/adet olan supap
      başına elektrik tüketimi 2017 yılında 0,99 kW/adet seviyelerine indi. Daha az elektrik
      tüketimi ile daha fazla üretim yaparak çevreye katkı sağladık.                                                          63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68