Page 61 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 61

Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan CAT      Dijital Öğrenme    Öğrenme stilleri farklı farklı olan, çeşitli
                   Kaynaklarının     bölgelere yayılmış bine yakın çalışana dijital
                   Arttırılması     kaynakları kullanarak öğrenim ve gelişim
                              fırsatı yaratabilmek ve kurumsal hafızayı
                              zenginleştirmek


       Hedeflenen       Ekonomik: Yazılım, tasarım, içerik artı proje yönetimi ve
       Kazanımlar       danışmanlık maliyeti olmadan %100 Borusan Cat prodüksiyonu

                   bir online ortam yaratmak
                   Sosyal: Çalışma arkadaşlarımızın her an her yerde bilgiye
                   erişebilir olmalarını ve ihtiyaç anında bilgiye ulaşıp hızlı, etkin ve
                   zevkle çalışmalarını sağlamak, çalışanlarımıza “Self-Learner”
                   kimliği kazandırmak
                   Kurumsal: Çalışma arkadaşlarımıza bilgi ve uzmanlığını
                   paylaşma inisiyatifi vererek onların bağlılığını arttırmak

       Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan Oto      Borusan        Teknisyen verimliliğini, parça satış cirosunu,
       Avcılar        Oto Avcılar      müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırmak
                   BMW-MINI
                   Mekanik Atölye
                   Verimliliğinin
                   Artırılması
                   Projesi

       Sonuçlar        Ekonomik: Projenin altı aylık onaylanmış finansal getirisi 203,6
                   bin dolar oldu. Parça satış cirosunda %9,5 ve teknisyen başına
                   AW üretiminde %4,5 artış sağladık.
                   Sosyal: B fikir platformunu kurduk. Gönüllü bir öneri komitesi
                   oluşturduk. Çalışanlarımız her daim fikirlerini özgürce
                   iletebilecekleri bir platforma kavuşmuş oldu. Hayata geçen
                   öneriler sayesinde kendi fikirlerine verilen değeri daha fazla iyi
                   fark etmeye, daha mutlu çalışmaya ve işlerini daha sahiplenmeye
                   başladılar.
                   Kurumsal: Projemiz tüm iş ağımız genelinde oldukça ses getirdi.
                   Henüz başlangıç duyurusunu çıktığımızda bile birçok yetkili
                   servisimizden telefonlar alarak benzer proje talep ettiklerini
                   gördük. Projenin kazanımları da ortaya çıkınca tüm servislere
                   yaymaya karar verdik.                                                          61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66