Page 60 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 60

yalın 6


                 sigma projeleri

       Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan        MRP (Malzeme     Çelik sektöründe en önemli konu olan fiyata
       Mannesmann       İhtiyaç        göre pozisyon alma kararlarında gecikme
       Bursa-Gemlik      Planlaması)      yaşama ile avantaj kaybetme riskini önlemek
       ERW Fabrika      Hammadde       üzere, MRP’yi oluşturan ihtiyaç kalemlerini
                   İhtiyaç        kontrol altına almak ve MRP’yi bir günde
                   Kalemlerini      tamamlamak
                   Ortaklaştırma ve
                   Azaltma


       Sonuçlar        Ekonomik: Yanlış hammadde alım riski ve hammadde alımında
                   pozisyonu kaçırma riskini azalttık.
                   Sosyal: Tedarik departmanında bulunan çalışanlar için daha
                   pratik ve sade bir arayüze geçtik. Katma değersiz işlerin
                   azaltılmasıyla çalışan motivasyonu arttı.       Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borçelik        Asitleme       Asitleme hattında darboğaz yaşanmaması
                   (CPL) Hattı      için duruşları azaltmak
                   Duruşlarının
                   Azaltılması


       Sonuçlar        Ekonomik: 21 bin ton ek CPL kapasitesi (13 ek vardiya) yaptık.
                   11 bin tonu direkt müşterilere gönderdik. 700 bin dolar/yıl getiri
                   elde ettik.
                   Sosyal: Asitleme hattı toplam yıllık ve iki kez de aylık üretim
                   rekoru kırdı. Kaynak kopması ve teleskop kaynaklı kalitesizlikler
                   %34 azaldı. (320 tondan 210 tona)
                   Çevresel: İş sağlığı riski yaratan iki operasyonun gerçekleşme
                   sıklığı azaldı.
                   Kurumsal: Öğrenilen bilgiler işbaşı yapan operatörler için değerli
                   bir eğitim dokümanı oldu.
  60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65