Page 6 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 6

içindekiler

      Raporumuz Hakkında __________________________ 008


      Grup CEO Mesajı ______________________________ 010

      Rakamlarla Borusan ___________________________ 015


      Borusan Holding ve Grup Şirketlerimiz __________ 016

      Strateji ve Yönetim ____________________________ 020


      Kurumsal Yönetim _______________________________ 023

      Etik Yönetimi ___________________________________ 024


      Sürdürülebilirlik Yönetimi _________________________ 028

      BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri _______________ 032


      Ekonomi̇k Performansımız _____________________ 044

      SKH 8 Ekonomik Büyüme ______________________ 048

             Tedarik Zinciri Yönetimi ___________________ 048

             Yatırımlarımız ___________________________ 049      SKH 9 Sanayi, İnovasyon ve Altyapı _____________ 056
             ArGe ve İnovasyon ______________________ 056


             Yalın 6 Sigma Projeleri ____________________ 058


      Sosyal Performansımız ________________________ 066


      SKH 8 İnsana Yakışır İş ________________________ 070
             İstihdam _______________________________ 070


             Çalışan Hakları __________________________ 078

             İş Sağlığı ve Güvenliği ____________________ 082


  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11