Page 58 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 58

yalın 6


                 sigma projeleri

       Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan EnBW      Yedigöl Aksu     Üretim arttırmak, OPEX’i azaltmak
       Enerji         HES Demant
                   Aşım Sürecinin    Enerji üretimi için kullanılan su kaynağını
                   Optimizasyonu     daha verimli kullanarak, enerji üretimini
                   ve Üretim Artışı   arttırmak
                   Projesi


       Sonuçlar        Ekonomik: Demant aşımı talimatı ile ilgili ceza bedelleri
                   düştükten sonra 47.754 dolar getiri elde ettik.
                   Çevresel: Yenilenebilir enerji üretimi arttı ve karbon ayak izimiz
                   azaldı.

       Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan        Punta Kaynak     Hat verimliliğini arttırmak, mekanik arıza ve
       Mannesmann       ve SP4        duruşları ve bakım maliyetlerini azaltmak
       Gemlik Spiral     Boru Üretim
       Boru Fabrikası     Makinaları
                   Bakım
                   Sistematiğinin
                   Oluşturulması
                   Projesi


       Sonuçlar        Ekonomik: Duruş oranı azaldığı için potansiyel olarak daha fazla
                   imalat yapmak için kapasitemiz arttı. Bakım maliyetlerimiz azaldı.
                   Sosyal: Görev yaptıkları makinaları daha iyi tanıyan ve
                   sahiplenen fabrika çalışanlarımızda aidiyet bilinci oluştu.
                   Çevresel: Kirlilik kaynaklarına yerinde müdahale ederek, çevre
                   kirliliğini azalttık.

       Şirketimiz       Yatırım Adı      Amacı


       Borusan        Müşteri        Sipariş girişlerindeki hataları minimize etmek
       Mannesmann       Fiyat Farkı      ve fatura oluşmadan önce hatanın fark
                   Faturalarının     edilerek düzeltilmesini sağlamak
                   Azaltılması


       Hedeflenen       Ekonomik: Hatalı fatura çıkmasını önlemek ve tespit edilemeyen
       Kazanımlar       hataların önüne geçmek
                   Sosyal: Koordinasyon ve iş birliği sonucu hataların minimize
                   edilmesiyle çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak
                   Kurumsal: Aylık bazda fiyat farkı faturalarının sayısını azaltmak  58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63