Page 56 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 56

ArGe                 ve inovasyon


      2017 yılında tüm şirketlerimizde ArGe, inovasyon ve

      dijitalleşme yatırımlarımıza devam ederken, bir yan-


      dan da Yalın felsefeyi şirketlerimizde yaygınlaştır-

      dık. Supsan ve Borçelik Gemlik tesislerimizde yeni

      kurulan ArGe merkezlerimiz ile ürün ve süreçlerimi-

      zi iyileştirerek sektörlerimizde önemli rekabet avan-

      tajları sağlıyoruz.


  56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61