Page 54 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 54

Borusan EnBW Enerji


      2017 Yenilenebilir Enerji Üretimi Yatırımları
      Pamuklu Güneş Elektrik Santrali

      Mut - Mersin


      Yatırımın öne çıkan özellikleri:           Projeyi zaman ve bütçe olarak hedefle-
                                 rimiz çerçevesinde tamamladık. Santral
                                 ekipmanları, elektriksel ekipmanlar, ka-
                                 zıklar ve benzeri parçaları yerli üreticiler-

                                 den tedarik ederek yerel ekonomiye katkı
                                 sağladık.


                                 Güvenlik personeli olarak yerel halktan
                                 sekiz kişi istihdam ettik. Tarım dışı olarak
                                 değerlendirilen, en yakın ilçe merkezine
      Zamanlama                      40 kilometre uzaklıkta ve yüksek eğime
      Başlangıç: Mart 2017                 sahip bir arazinin güneş elektrik santra-

      Tamamlanma: Temmuz 2017               li olarak değerlendirilmesini ve ülkemize
                                 kazandırılmasını sağladık.

      Kurulu Güç
                                 Engellediğimiz 3.287 ton karbondioksit
      2,2 MW                        salımı, proje süresi olan 20 yıl boyunca

                                 yıllık olarak devam edecektir.  54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59