Page 52 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 52

Borusan EnBW Enerji


      2017 Yenilenebilir Enerji Üretimi Yatırımları
               Balabanlı RES Kapasite Artışı Projesi


               Teki̇rdağ

               Yatırımın öne çıkan özellikleri:                Kurulan üç adet rüzgar türbini 130    isteyen tüm sosyal paydaşların ta-
                metre kanat çapı ve 3,6 megavat   lep ve şikayetlerini dile getirebildiği
                elektrik gücü ile Türkiye’de o güne   bir Dilek / Şikayet Sistemi kurduk.
                kadar kurulan en büyük ve güçlü
                rüzgar türbini olup dişli kutusuz en   Santral tarım arazilerinin içerisinde
                yeni teknoloji ürünüdür.         olduğundan mevcut tarla yollarının
                                    kullandık ve ilave açılacak yollarda
                Türbinlerin kuleleri Türkiye’de imal   tarla sınırlarına riayet ettik.

                edildi. Santral yatırımı ekololjik
                çevre ile uyum içerisinde planladık.   Yatırım sırasında ve sonrasında
                Planlama ve inşaat çalışmalarında    görev alan alt yüklenicilerin yerel
                sosyal paydaşların hassasiyetlerini   olmalarına önem verdik ve çevre
                dikkate aldık.              sakinlerine istihdam sağlayarak
                                    ekonomik hareketlilik yarattık.
                İnşaat çalışmaları sırasında olu-

                şabilecek rahatsızlıkları, önlemek   Balabanlı RES’in sadece kapasi-
                amacıyla, Borusan EnBW şirket     te artış projesi ile yaklaşık 12.500
                merkezi tarafından takip edilen ve    hanenin yıllık elektrik enerjisi ihti-
                                    yacını karşılıyor ve bunu yaparken
                                    yaklaşık 19 bin ton/yıl karbon sa-
                                    lınımını önlüyoruz. Engellediğimiz
      Zamanlama
                                    karbon salınımı yaklaşık 500 bin
      Başlangıç: Mayıs 2016                    ağacın yarattığı etkiyi yaratıyor.
      Tamamlanma: Şubat 2017

                                    Yatırım öncesinde, sırasında ve
                                    sonrasında çevredeki doğal hayat
      Kurulu Güç
                                    yetkili uzmanlar tarafından takip
      3,6 MW
                                    edildi ve herhangi bir zarara sebep
                                    olunmadığı raporlandı.  52
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57