Page 51 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 51

Mevcut Santraller

                             Bandırma Rüzgâr Enerji Santrali (89,7 MW)

                            Yedigöl-Aksu Hidroelektrik Santrali (50,3 MW)

                             Balabanlı Rüzgâr Enerji Santrali (50,6 MW)

                                Koru Rüzgâr Enerji Santrali (52,8 MW)


                                Mut Rüzgâr Enerji Santrali (52,8 MW)

                             Harmanlık Rüzgâr Enerji Santrali (52,8 MW)

                                 Fuat Rüzgâr Enerji Santrali (33 MW)

                               Dayıcık Güneş Enerji Santrali (6,6 MW)                                     Yeni Santraller (2017)

                            Kartaldağı Rüzgâr Enerji Santrali (65,55 MW)

                              Pamuklu Güneş Elektrik Santrali (2,2 MW)

                     Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali - Kapasite Artışı (10,8 MW)

                                Kıyıköy Rüzgar Enerji Santrali (28 MW)        Bu yatırımlarla hedeflenen kazanımlar        • Borusan EnBW Enerji portföyünde enerji kaynakları çeşitliliğinin artırılması ve
        dengeli bir portföy oluşturulmasına katkı sağlamak,


        • Sıfır karbon ve atık üretimi olan güneş ve rüzgâr enerjisi alanında yatırım yaparak
        çevrenin korunmasına katkı sağlamak,


        • Türkiye’nin 2023 yılında elektrik enerjisi üretiminin %30’unu yenilenebilir enerji
        kaynaklarından karşılaması ve rüzgâr kurulu gücünü 2019’da 10 bin megavata,

        2023’te de 20 bin megavata çıkarma politikasına doğrudan katkı sağlamak,


        • Tamamen yerli ve yenilenebilir bir kaynak olması nedeniyle Türkiye’nin dış
        ticaret açığının en büyük nedeni olan enerji ithalatının azaltılması yoluyla bu açığın
        kapatılmasına katkı sağlamaktır.                                                          51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56