Page 48 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 48

tedarik zinciri                 yönetimi


                Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde önemli sayıda hammadde, malze-

                me ve hizmet tedarikçisiyle çalışıyoruz. Supsan, Borusan EnBW Enerji,
                Borusan Mannesmann, Borçelik, Borusan CAT, Borusan Lojistik, Boru-
                san Otomotiv şirketlerimize mal ve hizmet veren toplam 7.800 tedarikçinin
                %94’ünü yerel tedarikçiler oluşturuyor. Satın alma maliyet olarak baktı-
                ğımızda yerel tedarikçilerimiz satın alımlarımızın asgari %82’sine tekabül
                ediyor ve bu oran bazı şirketlerimizde %100’ü buluyor.


                2017 yılında 8 yerel, 15 de yurt dışı tedarikçimizle ağırlıklı kalite, fiyat ve
                sözleşme şartlarına uyma konularındaki aksaklıklar sebebiyle illişkimizi

                kestik. Toplamda 270 yeni tedarikçi ile çalışmaya başladık.
                           Supsan Borusan  EnBW Enerji Borusan  Mannesmann Borçelik Borusan CAT Borusan  Lojistik Borusan  Otomotiv


       Tedarikçi Sayısı


       Yurt Dışı Satın Alma (İthalat)   %18    %4    %4    %9   %0    %2    %4

       Yurt İçi Satın Alma         %82   %96   %96   %91   %100   %98   %96

      Tedarikçilerde Etik Yönetimi
                Borusan Grubu şirketlerinde, yasaları ihlal ettiği belirlenen, iş etiğine uy-
                gun davranmayan müşteri ve tedarikçilerle iş yapmıyoruz. 2015 yılında
                Denetim ve Satın Alma departmanlarının belirledikleri hedef doğrultusun-

                da iş birliği yapılacak taşeron ve tedarikçilere imzalatılmak üzere Boru-
                san Grubu Tedarikçi Çalışma Koşulları Protokolü hazırladık. Sayısı 150’nin
                üzerindeki anlaşmalı tedarikçilerimiz bu protokolü imzaladılar. 2017 yılın-
                da grup genelinde, iş ortaklarında ya da tedarikçilerde bilgimiz dahilinde
                herhangi bir etik dışı davranış, yasal uyumsuzluk ya da yolsuzluk vakası
                mevcut değildir.
  48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53