Page 47 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 47

Ekonomik büyümemizi


 sağlarken, malzeme,

 hammadde ve hizmet


 tedarikçilerimize

 sağladığımız iş fırsatları


 ile hem yerel hem ulusal

 ekonomimize katkıda


 bulunuyoruz.


      Grup olarak uzun vadeli hedeflerimiz, şirketlerimizin kendi iş kollarında
      pazar paylarının her yıl artmasına odaklıdır. Stratejilerimizi belirlerken ulu-

      sal ve küresel değişkenleri, gelişen teknolojiyi, müşteri beklentilerini, aza-
      lan doğal kaynakları, mevzuat değişiklikleri gibi trendleri de gözetiyoruz.      Hep daha iyisi için çalışan Borusan Grubu’nda, etkin ve yalın süreçlerle

      kârlılığın sürekliliğini ve mükemmelliği hedefliyoruz. Süreç yönetiminde
      mükemmelliğe ulaşabilmek için 2002’den bu yana tüm grup şirketlerimiz-

      de 6 Sigma Yönetim Metodunu uyguluyoruz.


                                                          47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52