Page 41 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 41

paydaş iletişim      platformlarımız
       Paydaş Grubu          İletişim Metodu / Sıklığı
                       CEO ve Genel Müdür Memorandumları (konuya göre sıklığı
                       değişir); Borusan Günü (yılda 1 kez); Faaliyet Raporu (yılda 1 kez);
                       Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez); Çalışan Bağlılığı Araştırması
                       (yılda 1 kez); İç İletişim Toplantıları (Grup şirketlerinde yılda en
                       az 1 kez); Performans Değerlendirme Toplantıları (yılda 1 kez); İç
       Borusanlılar
                       Bilgilendirme Duyuruları (anlık); Okyanus Gönüllüleri Platformu (tüm
                       yıl); Sosyal Etkinlik Kulüpleri (tüm yıl); Etik İlkeler, Çalışan Eğitimleri
                       ve Borusan Akademi Fakülte Programları (tüm yıl); The Borusans
                       ve Yammer Intranet Platformları (tüm yıl); Borusan İnsan Kaynakları
                       Portal ve Uygulamaları (tüm yıl).
                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
                       Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları (Grup şirketlerinde yılda 1 kez);
       Müşteriler
                       Toplantı ve Görüşmeler; Internet tabanlı Uygulamalar, Etik ilkeler;
                       Kurumsal Web Sitesi (tüm yıl).
                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       İş Ortakları
                       Kurumsal Web Sitesi; Toplantı ve Görüşmeler (tüm yıl).
                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       Kamu Kuruluşları        Denetimler (anlık / periyodik); Ortak Projeler, Kurumsal Web Sitesi,
                       Toplantı ve Görüşmeler (tüm yıl).

                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       Medya              Yıllık Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı; Projelere Göre Özel Basın
                       Toplantıları, Röportajlar; Basın gezileri (anlık); Kurumsal Web Sitesi,
                       Sosyal Medya (tüm yıl).

                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       Bankalar            Toplantı ve Görüşmeler (tüm yıl).
                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1
       Tedarikçiler          kez); Kurumsal Web Sitesi, Toplantı ve Görüşmeler; Tedarikçi
                       Değerlendirme Anketleri (tüm yıl).
                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       Yerel Yönetimler        Kurumsal Web Sitesi, Toplantı ve Görüşmeler; Ortak Projeler (tüm
                       yıl).
                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       İş Dünyası           Kurumsal Web Sitesi, Toplantı ve Görüşmeler, Sosyal Medya (tüm
                       yıl).
                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       Sivil Toplum Kuruluşları (STK)  Kurumsal Web Sitesi, Toplantı ve Görüşmeler; Ortak Projeler, Bağış
                       ve Sponsorluklar; Üyelikler (sürekli), Sosyal Medya (tüm yıl).
       Sosyal Medya Kullanıcıları   Kurum ve Marka Hesaplarında Anlık Gündem Mesajı Paylaşımları
                       Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       Sermaye Piyasaları
                       Dönemsel raporlar (Borusan Yatırım web sitesinde)
                       İnsan Kaynakları, Kariyer Günleri Katılımları; Sabancı Üniversitesi
       Üniversiteler ve Akademisyenler ile Borusan Akademi Program İş Birliği; Boğaziçi Üniversitesi ile
                       Borusan İçi Mali İşler Ortak Programı, Sosyal Medya
       Toplumun Borusan ile İlgili Görüş  Faaliyet Raporu (yılda 1 kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda 1 kez);
       Oluşturabilecek Diğer Tüm    Kurumsal Web Sitesi, Medya Araçları ile Haber ve Bilgi Akışı; Kurum
       Kesimleri (Öğrenciler, Potansiyel
       Çalışanlar, Meslek Odaları vb.)  Sosyal Medya Hesaplarından İletişim


                                                (GRI 102-43)
                                                          41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46