Page 37 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 37

Borusan şirketleri


 değer zincirinde

                           SATIŞ
 sürdürülebilirlik etkilerimiz         SKH 4. Nitelikli Eğitim
                         SKH 5. Toplumsal
                          Cinsiyet Eşitliği
                        SKH 8. İnsana Yakışır
                          İş ve Ekonomik
                            Büyüme
        Enerji

                                           ÜRETİM

                                         SKH 4. Nitelikli Eğitim
                                      SKH 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
                                        SKH 8. İnsana Yakışır İş
                                         ve Ekonomik Büyüme
                                           SKH 9. Sanayi,
                                         İnovasyon ve Altyapı
                                      SKH 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
                                          SKH 7. Erişilebilir
                                           ve Temiz Enerji
                                         SKH 13. İklim Eylemi
                    YÖNETİM
                   SKH 4. Nitelikli Eğitim
                    SKH 5. Toplumsal
                    Cinsiyet Eşitliği
                   SKH 8. İnsana Yakışır
                  İş ve Ekonomik Büyüme
                    SKH 9. Sanayi,
                   İnovasyon ve Altyapı                                              İLETİM

                                           SKH 8. İnsana Yakışır İş
                                           ve Ekonomik Büyüme
                                             SKH 9. Sanayi,
                                            İnovasyon ve Altyapı
          TÜKETİM

        SKH 8. İnsana Yakışır İş
        ve Ekonomik Büyüme
       SKH 9. Sanayi, İnovasyon
           ve Altyapı              DAĞITIM
                            SKH 8. İnsana Yakışır İş
                            ve Ekonomik Büyüme
                           SKH 9. Sanayi, İnovasyon
                               ve Altyapı
      Siyah renkli başlıklar etki alanımız içinde kabul edilebilecek ama bu zincirde doğrudan
      aksiyon almadığımız konulardır.


      SKH 14. Sudaki Yaşam ve SKH 15. Karasal Yaşam, önemlilik matrisinde yer almalarına
      rağmen en az etki yarattığımız konular olduğundan değer zincirlerinde yer almadılar.
                                                          37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42