Page 36 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 36

Borusan şirketleri


  değer zincirinde  sürdürülebilirlik etkilerimiz                               TEDARİK
    Distribütörlük                     SKH 8. İnsana
                                Yakışır İş ve
                               Ekonomik Büyüme
                                             SATIŞ

                                          SKH 4. Nitelikli Eğitim
                                           SKH 5. Toplumsal
                                            Cinsiyet Eşitliği
                                          SKH 8. İnsana Yakışır
                                            İş ve Ekonomik
                      YÖNETİM                    Büyüme
                     SKH 4. Nitelikli Eğitim
                      SKH 5. Toplumsal
                       Cinsiyet Eşitliği
                     SKH 8. İnsana Yakışır
                     İş ve Ekonomik Büyüme
                       SKH 9. Sanayi,
                      İnovasyon ve Altyapı
                                             KULLANIM
                                            SKH 8. İnsana Yakışır İş
      KULLANIM                                  ve Ekonomik Büyüme
                                           SKH 9. Sanayi, İnovasyon
     SKH 8. İnsana Yakışır İş
     ve Ekonomik Büyüme                                 ve Altyapı
    SKH 9. Sanayi, İnovasyon
        ve Altyapı

                             SERVİS

                          SKH 4. Nitelikli Eğitim
                        SKH 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
                          SKH 8. İnsana Yakışır İş
                          ve Ekonomik Büyüme
                       SKH 9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı
                       SKH 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
                        SKH 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
                           SKH 13. İklim Eylemi

  36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41