Page 35 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 35

Borusan şirketleri


 değer zincirinde

                           SATIŞ
 sürdürülebilirlik etkilerimiz         SKH 4. Nitelikli Eğitim
                         SKH 5. Toplumsal
                          Cinsiyet Eşitliği
      Lojistik               SKH 8. İnsana Yakışır
                          İş ve Ekonomik
                            Büyüme                                            NAKLİYE
                                          SKH 4. Nitelikli Eğitim
                                       SKH 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
                                          SKH 8. İnsana Yakışır
                                          İş ve Ekonomik Büyüme
                                       SKH 9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı
                                       SKH 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
                                       SKH 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
              YÖNETİM                         SKH 13. İklim Eylemi
             SKH 4. Nitelikli Eğitim
              SKH 5. Toplumsal
              Cinsiyet Eşitliği
             SKH 8. İnsana Yakışır
            İş ve Ekonomik Büyüme
              SKH 9. Sanayi,
             İnovasyon ve Altyapı

                                             DEPOLAMA

                                              SKH 8. İnsana
                                               Yakışır İş ve
                                             Ekonomik Büyüme


       TÜKETİM

      SKH 8. İnsana Yakışır İş
      ve Ekonomik Büyüme               NAKLİYE
     SKH 9. Sanayi, İnovasyon
         ve Altyapı              SKH 4. Nitelikli Eğitim
                         SKH 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
                            SKH 8. İnsana Yakışır
                            İş ve Ekonomik Büyüme
                         SKH 9. Sanayi, İnovasyon ve Altyapı
                         SKH 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
                          SKH 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
                             SKH 13. İklim Eylemi


      Siyah renkli başlıklar etki alanımız içinde kabul edilebilecek ama bu zincirde doğrudan
      aksiyon almadığımız konulardır.


      SKH 14. Sudaki Yaşam ve SKH 15. Karasal Yaşam, önemlilik matrisinde yer almalarına
      rağmen en az etki yarattığımız konular olduğundan değer zincirlerinde yer almadılar.
                                                          35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40