Page 34 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 34

Borusan şirketleri


  değer zincirinde  sürdürülebilirlik etkilerimiz
                         TEDARİK
      Çelik                 SKH 8. İnsana

                          Yakışır İş ve
                        Ekonomik Büyüme
                                          ÜRETİM

                                         SKH 4. Nitelikli Eğitim
                                      SKH 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
                                        SKH 8. İnsana Yakışır İş
                                         ve Ekonomik Büyüme
                                          SKH 9. Sanayi,
                                         İnovasyon ve Altyapı
                                      SKH 6. Temiz Su ve Sıhhi Koşullar
                                          SKH 7. Erişilebilir
             YÖNETİM                          ve Temiz Enerji
                                         SKH 13. İklim Eylemi
            SKH 4. Nitelikli Eğitim
             SKH 5. Toplumsal
             Cinsiyet Eşitliği
            SKH 8. İnsana Yakışır
           İş ve Ekonomik Büyüme
              SKH 9. Sanayi,
            İnovasyon ve Altyapı
                                               SATIŞ
                                            SKH 4. Nitelikli Eğitim
                                             SKH 5. Toplumsal
                                             Cinsiyet Eşitliği
                                            SKH 8. İnsana Yakışır
                                              İş ve Ekonomik
                                               Büyüme
      TÜKETİM
     SKH 8. İnsana Yakışır İş
     ve Ekonomik Büyüme               DAĞITIM
    SKH 9. Sanayi, İnovasyon
        ve Altyapı              SKH 4. Nitelikli Eğitim
                            SKH 5. Toplumsal
                             Cinsiyet Eşitliği
                          SKH 8. İnsana Yakışır İş ve
                            Ekonomik Büyüme
                             SKH 9. Sanayi,
                           İnovasyon ve Altyapı
                            SKH 7. Erişilebilir
                             ve Temiz Enerji
                           SKH 13. İklim Eylemi  34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39