Page 33 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 33

BM 2030                     BM 2030
       SÜRDÜRÜLEBİLİR  PROJE VE UYGULAMALAR      SÜRDÜRÜLEBİLİR  PROJE VE UYGULAMALAR
       KALKINMA                     KALKINMA
       HEDEFLERİ                    HEDEFLERİ



                                       > Borusan Eşittir – Toplumsal
                                       Eşitlik Platformu
               > Mikro-Kredi Şubeleri
                                       > Annemin İşi Benim
               > Annemin İşi Benim
                                       Geleceğim Projesi
               Geleceğim Projesi                > Haydi Kızlar Kodlamaya
                                       Projesi

                                       > Borusan EnBW Enerji’nin
                                       Yerel Halka Yönelik Yaptığı
               > Mikro-Kredi Şubeleri
                                       Çalışmalar
                                       > Borusan Lojistik Yeşil Liman



               > İSG Uygulamaları                > Üretimde Yapılan Verimlilik
               > Avita Çalışan Destek              Projeleri (Yalın 6 Sigma)
               Programı                     > RES Lojistiği


              > Borusan Kocabıyık Vakfı             > RES Yatırımları
              > Borusan Akademi                 > Üretimde Doğalgaz ve
              > Haydi Kızlar Kodlamaya             Elektrik Tüketimini Azaltmaya
              Projesi                      Yönelik Projeler
              > Okyanus Gönüllü Borusanlılar
              Platformu Çalışmaları               > Borusan Lojistik Yeşil Liman


              > Borusan Eşittir – Toplumsal
              Eşitlik Platformu                 > Atık Azaltma ve Bertaraf
              > Annemin İşi Benim                Projeleri
              Geleceğim Projesi                 > Okyanus Gönüllü Borusanlılar
              > Haydi Kızlar Kodlamaya             Platformu Çalışmaları
              Projesi



                                       > Atık Azaltma ve Bertaraf
              > Atık Su Azaltma                 Projeleri
              ve Bertaraf Projeleri
                                       > Ağaçlandırma Çalışmaları





                                       > Etik Kuralların Tedarikçilere
              > RES Yatırımları
                                       Yaygınlaştırılması
              > LED Aydınlatma Yatırımları
                                       > KSS Projeleri



              > İş Sağlığı ve Güvenliği
              Uygulamaları                   > UNWEP’s, UNGC
              > Okyanus Gönüllü Borusanlılar          ve SKD Üyeliği
              Platformu Çalışmaları





              > Üretimde Yapılan Verimlilik
              Projeleri (Yalın 6 Sigma)




                                                          33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38