Page 28 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 28

sürdürülebilirlik


  yönetimi


      Borusan Grubu olarak geliştirdiğimiz iş stratejileri-

      nin ve aldığımız kararların geleceği şekillendireceği

      bilinciyle hareket ediyoruz. Ekonomik kazanç elde


      etmek için gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde

      yarattığımız sosyal ve çevresel etkilerimizi sorum-

      luluklarımız olarak görüyor ve işlerimizi paydaşları-

      mız için değer yaratma hedefiyle yönetiyoruz.
                Borusan Grubu’nun ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik perfor-
                mansı öncelikle Borusan Holding CEO’sunun sorumluluğundadır.


                Ekonomik sürdürülebilirlik performansımızı Holding CEO’su ve grup şirket-
                leri genel müdürlerinin; sosyal sürdürülebilirlik performansımızı Holding İn-
                san Kaynakları, Kurumsal İletişim departmanları ve İş Sağlığı ve Güvenliği
                grubunun; çevresel sürdürülebilirlik performansımızı ise şirketlerin Çevre
                Yönetim Birimleri ile Yalın 6 Sigma ofisinin liderlik ettiği uygulamalarla gü-
                vence altına alıyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı Holding
                Kurumsal İletişim ve Borusan Kocabıyık Vakfı iş birliğiyle yürütüyoruz.  28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33