Page 25 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 25

Borusan Grubu Etik Kurulu tarafından oluşturulan, insan hakları,
      çevre, kamuya yönelik faaliyetler gibi başlıklardaki etik kuralların
      uygulanmasına yönelik ana hatları ve paydaş ilişkilerine yöne-
      lik davranış kurallarını detaylı olarak tanımlayan, Borusan Grubu
      çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu iş etiği kurallarına “Boru-

      sanlı’nın El Kitabı: İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygula-
      maları” adı altında, kurumsal web sitemizde yer veriyoruz.


      Çalışanlarımız kurallara uyma sorumluluklarının yanı sıra diğer
      çalışanlar ve paydaşlar ile ilişkilerinde bu kurallara uyulması
      hususunda yönlendirici olma so-
      rumluluğunu da taşıyor. Etik kural Borusan Grubu’nun tüm

      ihlallerine ilişkin şikâyetlerin iletildiği  paydaşlarıyla ilişkilerinin
      Borusan Grubu Etik Kuralları Danış-
      ma ve Bilgilendirme Hattı’na ulaşan temelini, dürüstlük ve hesap

      bildirimlerin soruşturulması ve bu  verebilirliğe dayalı iş etiği
      bildirimlere dair çözüm geliştirilmesi
      sorumlulukları Borusan Holding A.Ş. yaklaşımımız oluşturuyor.

      Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı    Faaliyet gösterdiğimiz
      olarak çalışan Etik Kurulu’na aittir.
                           sektörlerde etik, adil rekabet

      Etik Kurulu’na telefon ve e-posta  ve yolsuzlukla mücadele
      üzerinden 7/24 erişilebiliyor. Grup
      şirketlerinden gelen bildirimlerin in- alanlarında öncü uygulamalara
      celenmesi süreçleri Borusan Holding   imza atıyor, bu konularda
      Denetim Müdürü ve Borusan Hol-
      ding Hukuk Müdürü tarafından yü-   toplumsal bilincin gelişmesi
      rütülürken, Borusan Grubu çalışan-  için azami gayret sarf ediyoruz.

      larının veya üçüncü şahısların Etik
      Kurulu’na yaptıkları bildirimler saklı tutuluyor. İnceleme ve soruş-
      turma çalışmalarını bağımsız uzmanlar gizlilik içinde yürütüyorlar.


      Her yıl grup şirketlerinde yeni görev alan tüm ofis çalışanlarına
      etik ve bunun bir parçası olan yolsuzlukla ilişkili risklere yönelik
      olarak eğitimler sağlıyoruz. 2017 yılında online olarak iş etiği eği-
      timi alacak 29 kişinin %62’si eğitimi tamamladı.      Borusan Holding, Borusan Yatırım ve Borusan Mannessman ola-
      rak, Türkiye’de iş etiği bilincinin artırılması amacıyla kurulan Etik
      ve İtibar Derneği’nin (TEİD) kurucu üyeleri arasında yer alıyoruz.                                                          25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30