Page 22 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 22

Yönetim


     yaklaşımımızın


     temeli; etkin


     ve şeffaf iletişim             Borusan Holding grup şirketlerimizin uzun vadeli stratejilerini beş yıllık
             perspektifte ve dört ana tema çerçevesinde belirliyoruz. Bunlar Kâr

             Büyümesi, Stratejik Pazar Pozisyonlaması, Yeni Ürün ve Hizmetler ve
             İş Mükemmeliyetidir.


             Borusan Holding’te yönetim yaklaşımımızın temeli, tüm iç ve dış pay-
             daşlarımızla etkin ve şeffaf iletişime dayanıyor. Sürdürülebilirlik önce-

             liklerimizi belirlerken hem sektör hem de paydaş önceliklerini dikkate
             alıyoruz. Stratejik planlarımızı gerçekleştirirken, sosyal, çevresel ve
             ekonomik etkilerimizi önceliklendiriyor, paydaşlarımız için sürekli ve

             artan oranda değer yaratmak için çalışıyoruz.


             2024 için vizyonumuz, “büyüyen, yüksek kârlı, bulunduğu pazarları
             domine eden ve yenilikçi şirketlerden oluşan, en iyi yeteneklerin yük-
             selebileceği bir kültüre sahip, başarılı ve sorumlu bir Borusan” olmak-

             tır. Bu vizyonla attığımız her adımda sürdürülebilirlik etkilerimizi gözet-
             meye devam ediyoruz.  22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27