Page 146 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 146

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi


      İlkeleri
      Borusan Holding Global Compact üyesidir. UN Global Compact, sürekli
      rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere

      evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu,
      “Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Global Compact’e taraf

      olmak tamamen gönüllülük esasına dayanır.      Sözleşmeye taraf olan şirketler orta vadede ekonomik kazançlarını artırırken,
      kısa vadede de toplumsal sorumluluklarını en bilinçli ve en yararlı şekilde yerine

      getirmenin prestij ve onurunu yaşarlar.      İnsan Hakları


      İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş uluslararası insan hakları prensiplerini desteklemeli ve bu
      hakların korunmasına saygı göstermelidir.
      İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerine suç ortağı olmamak için gerekli tüm tedbirleri
      almalıdır.


      Çalışma Standartları


      İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü
      desteklemelidir.
      İlke 4: İş dünyası, zorla ve cebren işçi çalıştırma uygulamalarına son verilmesini
      desteklemelidir.
      İlke 5: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmesini desteklemelidir.
      İlke 6: İş dünyası, işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmesini desteklemelidir.


      Çevre


      İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir.
      İlke 8: İş dünyası, daha fazla çevresel sorumluluk alınmasını teşvik edecek girişimlerde
      bulunmalıdır.
      İlke 9: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik etmelidir.


      Yolsuzlukla Mücadele


      İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil yolsuzluğun her türlüsüne karşı çalışmalıdır.  146
   141   142   143   144   145   146   147