Page 145 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 145

Açıklamanın
       GRI 200-300-400 KONU SPESİFİK STANDARTLAR 2016                  Rapordaki
                                               Yeri

             GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ
             GRI 201 Ekonomik Performans, 2016

       201-1   Yaratılan ve dağıtılan ekonomik değer                S.132

       201-4   Devletten alınan finansal destekler                 S.132
             GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ

             GRI 302 Enerji, 2016
       302-1   Kurum içinde tüketilen enerji                    S.133

             GRI 303 Su, 2016

       303-1   Kaynak bazında toplam su çekimi                   S. 134-135
             GRI 305 Emisyonlar, 2016

       305-1   Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1)           S.133

             GRI 306 Atıklar, 2016
       306-2   Türüne ve bertaraf yöntemine göre atık                S.135

             GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ
             GRI 401 İstihdam, 2016

             Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayan ve tam
       401-2                                      S.70
             zamanlı çalışanlara sağlanan yan haklar
             GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2016

             Resmi müşterek yönetim-işçi sağlık ve güvenlik komitelerinde
       403-1                                      S.84
             temsil edilen toplam iş gücü yüzdesi
             Yaralanma türleri ve oranları, meslek hastalıkları, kayıp günler
       403-2                                      S.140
             ve işle bağlantılı ölüm sayısı
             GRI 404 Eğitim ve Öğretim, 2016

       404-1   Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saati              S.139

             Çalışan gelişimini destekleyen yetenek yönetimi ve yaşam
       404-2                                      S.88-89
             boyu öğrenim programları
             Düzenli performans ve kariyer gelişim değerlendirmesine tabi
       404-3                                      S.72
             çalışanların yüzdesi
             GRI 412 İnsan Hakları Denetimleri, 2016

             İnsan hakları politika ve prosedürleriyle ilgili çalışanlara
       412-2                                      S.78
             sağlanan eğitimler                                                         145
   140   141   142   143   144   145   146   147