Page 144 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 144

GRI içerik indeksi
                                               Açıklamanın
             GRI 103 YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 2016                  Rapordaki
                                               Yeri

             GRI 200 EKONOMİK STANDARTLAR SERİSİ
             GRI 201 Ekonomik Performans, 2016
       GRI 200
             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S.34-37

             103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                 S.46-63

             GRI 300 ÇEVRESEL STANDARTLAR SERİSİ
             GRI 302 Enerji, 2016

             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S.34-37
             103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                 S.112-117

             GRI 303 Su, 2016
             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S. 34-37

       GRI 300 103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                  S. 118-119
             GRI 305 Emisyonlar, 2016

             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S.34-37
             103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                 S.112-117

             GRI 306 Atıklar, 2016
             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S.34-37

             103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                 S.120-125
             GRI 400 SOSYAL STANDARTLAR SERİSİ

             GRI 401 İstihdam, 2016
             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S.34-37

             103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                 S.70-81
             GRI 403 İş Sağlığı ve Güvenliği, 2016

             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S.34-37
       GRI 400 103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                  S.82-87

             GRI 404 Eğitim ve Öğretim, 2016
             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S.34-37

             103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                 S.88-95
             GRI 412 İnsan Hakları Değerlendirmeleri, 2016

             103-1 Öncelikli konular ve sınırları                 S.34-37
             103-2 Yönetim yaklaşımları ve ekleri                 S.78-81
  144
   139   140   141   142   143   144   145   146   147