Page 143 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 143

Etik ve Dürüstlük

       102-16  Değerler, ilkeler, standartlar ve davranış normları         S.25


       102-17  Etik ile ilgili mekanizmalar                     S.25


            Yönetişim


       102-18  Yönetim yapısı                            S.23

            Paydaş Katılımı


       102-40  Paydaş gruplarının listesi                      S.40


       102-41  Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları                   S.78


       102-42  Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi                S.40

       102-43  Paydaş katılımı yaklaşımı                      S.41


       102-44  Kilit konular ve paydaşların öncelikleri               S.30


            Raporlama

            Konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere dâhil edilen
       102-45                                     S.17
            bütün kurumlar

       102-46  Rapor içeriği ve konu sınırlarının tanımlanması           S.34-37


       102-47  Öncelikli konuların listesi                     S.31

                                              Devam eden
       102-48  Tekrar eden bilgiler
                                              projeler

       102-49  Raporlamadaki değişiklikler                     S.9

       102-50  Raporlama dönemi                           2017


       102-51  Önceki raporun tarihi                        2016


       102-52  Raporlama döngüsü                          S.9


       102-53  Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için iletişim bilgileri     S.147

       102-54  GRI Standartlarına göre seçilen uyumluluk seçeneği          S.9


       102-55  GRI içerik indeksi                          S.142


       102-56  Dış güvence                             Mevcut değildir.
                                                         143
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147