Page 142 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 142

GRI içerik indeksi


       GRI 101: TEMEL 2016

                                              Açıklamanın
       GRI 102: GENEL BİLDİRİMLER 2016                        Rapordaki
                                              Yeri


            Kurumsal Profil


       102-1   Kuruluşun adı                            S.16


       102-2   Faaliyetler, markalar, ürünler ve hizmetler             S.17


       102-3   Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yer               İstanbul


       102-4   Kuruluşun üretim merkezlerinin bulunduğu yer/ler           S.147


       102-5   Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği                Anonim Şirket


       102-6   Hizmet verilen pazarlar                       S.16


       102-7   Kuruluşun ölçeği                           S.15


       102-8   Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgi             S.137       102-9   Tedarik zinciri                           S.48


       102-10  Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili gerçekleşen değişiklikler    S.48


       102-11  İhtiyatlılık ilkesi                         S.110

                                              BMKİS,
       102-12  Harici girişimler
                                              UNWEP

       102-13  Kurumsal üyelikler                          S.128


            Strateji       102-14  En üst düzey karar mercii beyanı                   S.10


       102-15  Kilit ekiler, risk ve fırsatlar                   S.31
  142
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147