Page 134 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 134

çevresel performans göstergeleri
       ENERJİ ve EMİSYONLAR    Borusan Mannesmann Halkalı     Borusan Mannesmann Gemlik
       Yenilenemez
       Doğrudan     Birim    2015    2016    2017    2015    2016     2017
       Enerji
       Benzin       litre    MD     MD     MD      0      0      0
       Mazot /Motorin   litre  40.234   41.329   51.239   147.507   105.582    68.727
       Doğal Gaz     Sm 3  4.407.344  4.636.225  5.273.081  3.887.425  4.082.145  3.796.966
       Yenilenemez
               Birim    2015    2016    2017    2015    2016     2017
       Dolaylı Enerji
       Elektrik     kWh     MD  18.324.494 20.904.019 78.879.337 79.516.731  71.865.064
       Sera Gazı
               Birim    2015    2016    2017    2015    2016     2017
       Emisyonları
       Doğrudan CO e
            2   t CO e   8.637    9.088  10.311,28   7.895    8.159   7.509,85
       Emisyonları     2
       Dolaylı CO e
           2    t CO e   11.944   11.306  10.347,49   39.045   39.361    35.573
       Emisyonları     2
       SU YÖNETİMİ         Borusan Mannessman Boru           Borçelik
       Su Çekimi          2015    2016     2017    2015    2016     2017
       (m /yıl)
        3
       Şebeke Suyu         59.980   66.014   62.947      0      0      0
       Yeraltı Suyu (Kuyu suyu)  302.680   283.321   284.569   749.320   792.200   643.540
       TOPLAM           362.660   349.335   347.516   749.320   792.200   643.540
       Geri kazanılan ve
       yeniden kullanılan suyun   2015    2016     2017    2015    2016     2017
              3
       toplam hacmi (m /yıl)
       Tüm tesisler         6.000    6.000   15.042      0      0   120.000
       Geri kazanılan ve
       yeniden kullanılan      2015    2016     2017    2015    2016     2017
       suyun toplam su çekimi
       içindeki oranı (%)
       Halkalı           0,100    0,094    0,109      0      0     0,19
       Gemlik             MD     MD    0,032     MD     MD      MD
       SU YÖNETİMİ       Borusan EnBW Enerji    Borusan Lojistik     Borusan CAT
       Su Çekimi
                     2016    2017     2016    2017    2016     2017
        3
       (m /yıl)
       Şebeke Suyu          MD     2.830     MD    46.167     MD    196.509
       Yeraltı Suyu
                       0      0      0     60      0      0
       (Kuyu suyu)
       TOPLAM             0    2.830      0   46.227      0   196.509


      MD: Veri Mevcut Değil
  134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139