Page 132 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 132

ekonomik performans göstergeleri


       Yaratılan ve
       Dağıtılan Ekonomik       Birim        2015        2016        2017
       Değer       Yaratılan Ekonomik
                      1.000 TL   11.911.210.090   12.969.243.457   17.087.182.147
       Değer (Gelirler)


       Dağıtılan Ekonomik
                       Birim        2015        2016        2017
       Değer


       Tedarikçilere
       sağlanan faydalar       1.000 TL   10.687.844.442   11.407.462.651   14.983.629.785
       (İşletme giderleri)       Çalışanlara sağlanan     1.000 TL    559.554.054    699.278.938     907.918.860
       faydalar
       Devlete sağlanan       1.000 TL    114.664.763    152.535.734     179.360.806
       faydalar       Sermaye
       sağlayıcılara         1.000 TL    146.856.678    165.948.620     244.519.448
       sağlanan faydalar       Topluma sağlanan
                      1.000 TL     33.320.067     24.889.601      25.509.106
       faydalar       Devletten Alınan        Birim        2015        2016        2017
       Finansal Yardımlar
       Vergi indirimleri/
                      1.000 TL      151.451       277.287      47.579.014
       kredileri       Teşvikler           1.000 TL      443.796      7.960.843      14.683.759

       Mali teşvikler        1.000 TL     83.291.039     15.934.863       860.540


  132
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137