Page 125 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 125

Borusan EnBW Enerji

           İnşaat ve İşletme Dönemi


           Ornitolojik İzleme Çalışmaları
           Balabanlı, Koru, Fuatres ve Kartaldağı Rüzgâr Enerji Santralleri inşaat ve
           işletme dönemlerinde çevresel etkilerin minimize edilmesi, tesis çevresin-
           deki yaban hayatının gözlenmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanması ama-
           cıyla Yatırımlar ve Operasyon Birimleri liderliğinde yaklaşık iki yıl sürecek

           ornitolojik gözlemler başlatıldı.


           Çalışmalar, ilkbahar ve sonbahar izleme dönemlerinde toplam 50 bin do-
           lar bütçe ile gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile yapılan or-
           nitolojik izlemeler göç dönemlerinde uygulandı ve raporlandı. Uzmanlar
           tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda kuşlar üzerindeki olası olumsuz
           etkilerin bertaraf edilmesi için türbinler durduruluyor.

           +           Sonuçlar


           Çevresel: Bölgede kuşlar öncelikli olmak üzere yaban hayatının

           sürdürülebilirliğini sağlamak


           Sosyal: Çevresel ve sosyal mevzuata uyum ve çevrenin korunması
           sonucu milli değerlerin korunmasına da katkı sağlamak


           Kurumsal: Gelecek yıllarda izlemelerin uzmanlar ve ilgili resmî kurumlar
           tarafından gerekli görülmesi halinde devamını sağlamak

                                                         125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130