Page 124 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 124

Borçelik’ten


      Bir Bobin Bir Fidan Projesi
                 Borçelik’te üretilen her bobin için bir de fidan üretiliyor. Bu fidanların
                 üretimi, fabrika alanı içinde yaklaşık 2 bin metrekarelik bölümde kurulan
                 tesiste gerçekleştiriliyor.                 Yıllık 100 bin TL bütçeli 5 yıllık proje ile her yıl 200 bin fidan ve toplamda
                 1 milyon adet ağaç yetiştirerek orman alanları oluşturmayı hedefliyo-
                 ruz. Üretilen fidanlar okullara, üniversitelere, kamu kurumlarına, bele-
                 diyelere, müşterilere ve fabrika çalışanlarına hediye ediliyor. Yıl içinde
                 dağıtılamayan fidanlar Orman Bölge Müdürlüğüne dikilmek koşulu ile
                 bağışlanıyor.


                 2017 yılında 27.300 adeti Mardin Kızıltepe Mezopotamya Anadolu lise-
                 sine olmak üzere toplam 28.435 fidan hibe ettik.

        +         Ekonomik: Uzun vadede fıstık çamlarından köylülerin ekonomik gelir

                 elde etmelerine destek olmak
        Hedefler
                 Sosyal: Ağaç dikimini teşvik etmek, doğayı sevdirmek ve sosyal
        ve        sorumluluk bilincini arttırmak
        Kazanımlar    Çevresel: Ağaçlandırmaya uygun yerleri ağaçlandırarak orman haline

                 getirmek, doğayı korumak
                 Kurumsal: Borçelik’in çevreye duyarlı şirket imajını güçlendirmek

  124
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129