Page 120 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 120

atık                 yönetimi
      Borusan Grubu olarak, içinde yaşadığımız ve çalıştı-

      ğımız çevreyi ve su kaynaklarını temiz tutma ve ko-

      ruma sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Ürün ve hiz-

      metlerin tasarım ve üretim aşamalarından, lojistik ve

      pazarlamalarına kadarki tüm operasyonel süreçlerde

      atıklarımızı azaltmak, kaynağında bertaraf etmek ve


      çevre kirliliğini önlemek üzere çalışmalar yapıyoruz.

      2017’de bu çalışmalara ek olarak DenizTemiz Der-

      neği TURMEPA iş birliği ile çalışanlarımız nezdinde

      farkındalığı arttıracak bir proje gerçekleştirdik.  120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125