Page 118 - Borusan-2017-Surdurulebilirlik-Rapru-TR
P. 118

su                 yönetimi

      Borusan Grubu şirketlerinde suyun verimli kulla-

      nılması, proses sularının arıtılarak yeniden kullanıl-

      ması ile daha az su tüketimi ve atık suları çevreye

      zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek amacıyla

      yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Tesislerimiz çev-

      resinde su çekiminden önemli ölçüde etkilenen su

      kaynağı mevcut değildir. 2017’de Borçelik’te yü-

      zey temizleme hattında gerçekleştirdiğimiz projede

      %34’e varan su verimliliği sağlarken, Borusan Man-


      nessman Gemlik’te de durulama banyolarından çı-

      kan atık suyu iyileştirici bir proje gerçekleştirdik.  118
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123